Facebook | Youtube | Instagram | Webkamera ČHMÚ | Časopis Povětroň | Sluneční hodiny | Full-dome filmy | Experimenty | Otočná mapka

Novinky

Vážení návštěvníci,

programy pro veřejnost jsou v září každou středu, pátek a sobotu. Více informací naleznete v aktuálním programu. Dne 24. září se koná Noc vědců. V rámci této akce se v digitálním planetáriu uskuteční speciální programy Vesmír a čas. Astronomický program bude také na Univerzitě Hradec Králové, kde proběhne pozorování dalekohledy z různých historických dob a přednáška Pražský orloj a Hradec Králové. Více informací opět naleznete v aktuálním programu.

Upozornění pro návštěvníky programů (skupinových prohlídek a akcí) v prostorech hvězdárny a planetária v souvislosti s platnými epidemiologickými opatřeními
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby před zahájením této prohlídky kontrolovat splnění podmínek stanovených opatřením a osobě nařizuje organizátorovi splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce. V souvislosti s umožněním účasti osob na programu, upozorňujeme na následující:
Žádná z osob ve skupině nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Před vstupem do budovy bude u každé osoby provedeno orientační bezdotykové měření tělesné teploty. Osobě se zvýšenou tělesnou teplotou organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu. Každá osoba ve skupině, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, musí organizátorovi prokázat, že splňuje některou z následujících podmínek:
  • absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  • byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
  • ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Žádáme návštěvníky našich programů, aby si příslušné dokumenty prokazující požadované skutečnosti zajistili před návštěvou našeho zařízení. Z organizačních a provozních důvodů nelze provádět testování osob na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 na místě před zahájením programu.
Osobě, která organizátorovi některou z výše uvedených skutečností neprokáže, organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu.
Ve všech vnitřních prostorách hvězdárny a planetária používejte k ochraně svých dýchacích cest respirátor (FFP2, KN95) bez výdechového ventilu. Tato povinnost se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku a osoby při přednášení a realizaci pořadu. Osoby do 15 let věku mohou použít chirurgickou roušku.
Využijte možnosti dezinfekce rukou a dodržujte další nařízení i všeobecně doporučená hygienická opatření. Žádáme Vás o respektování pokynů pracovníků zajišťujících program.
S ohledem na úkony vyžadované mimořádnými opatřeními se prosím dostavte včas před zahájením programu.
Děkujeme Vám za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

MAPA NOČNÍ OBLOHY

Mapa noční oblohy znázorňuje pozorovatelná souhvězdí 16. září ve 21 hodin SELČ na souřadnicích 50° severní šířky a 15° západní délky za ideálních podmínek (bezoblačná obloha a malé světelné znečištění). Mapa je orientována tak, že sever je nahoře.

POZOROVATELNOST PLANET V ZÁŘÍ

Merkur - nepozorovatelný
Venuše - večer nad jihozápadním obzorem
Mars - nepozorovatelný
Jupiter - po většinu noci kromě rána
Saturn - po většinu noci kromě rána
Uran - kromě večera po většinu noci
Neptun - po celou noc
Zdroj: Hvězdářská ročenka 2021

KOSMICKÉ UDÁLOSTI

01. 9. 05 h maximum meteorického roje Aurigid

03. 9. 06 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 3,47° severně; konjunkce nad naším obzorem v noci)

05. 9. 23 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,87° jižně)

07. 9. 03 h Měsíc v novu (2:51)

09. 9. 20 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 4,86° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)

10. 9. 06 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 3,3° jižně)

11. 9. 04 h planetka (2) Pallas v opozici se Sluncem (+8,5 mag)

11. 9. 12 h Měsíc v přízemí (368 492 km)

12. 9. 24 h trpasličí planeta (1) Ceres v konjunkci s α Tau (Aldebaran; Ceres 0,88° jižně, +8,6 mag)

13. 9. 03 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 3,59° jižně)

13. 9. 23 h Měsíc v první čtvrti (22:39)

14. 9. 06 h Merkur v největší východní elongaci (27° od Slunce)

14. 9. 11 h Neptun v opozici se Sluncem (+7,8 mag)

17. 9. 07 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 4,1° severně; 16. až 18. 9. po celou noc Měsíc, Saturn a Jupiter)

18. 9. 11 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 4,3° severně)

20. 9. 14 h Měsíc v konjunkci s Neptunem (Neptun 4,3° severně)

21. 9. 02 h Měsíc v úplňku (1:54)

22. 9. 21 h podzimní rovnodennost (21:21), začátek astronomického podzimu

24. 9. 19 h Měsíc v konjunkci s Uranem (Uran 2,1° severně)

26. 9. 24 h Měsíc v odzemí (404 604 km)

26. 9. 24 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 5,46° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)

29. 9. 04 h Měsíc v poslední čtvrti (3:57)

30. 9. 16 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 3,61° severně)

Časy jsou uvedeny v SELČ, zdroj: Hvězdářská ročenka 2021O Hvězdárně
Hvězdárna a planetárium se nachází na jižním okraji metropole východních Čech - Hradce Králové. Pro stavbu hvězdárny bylo zvoleno jedno z nejkrásnějších míst - na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polabské nížiny a na jižní protáhlé údolí se zrcadly rybníků Datlíka a Roudničky. Poloha hlavní kupole je 15° 50' 21" východní délky, 50° 10' 38" severní šířky, 287 m nad mořem. Výstavba hvězdárny probíhala v letech 1947 až 1961. V objektu sídlí též pobočka Českého hydrometeorologického ústavu - Solární a ozonová observatoř a část Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.

Otevírací dny
Před návštěvou doporučujeme podívat se na aktuální program v daném měsíci.

Chcete-li nám zavolat, kvůli nějakému dotazu či objednávce programu, volejte nejlépe v pracovních dnech v době 9-12 a 13-15 hodin na telefonní čísla: +420 737 456 777, +420 495 264 087.

Přístrojové vybavení hvězdárny
Refraktor 200 mm v hlavní kupoli
Dalekohled je umístěn na Zeissově paralaktické montáži. Průměr objektivu je 200 mm, ohnisková vzdálenost je 3500 mm. Umožňuje pozorování při zvětšení 80 až 250 krát.

Reflektor Newton 250 mm, světelnost 1:5, ohnisková vzdálenost 1250 mm
Dalekohled je přidán na montáž k hlavnímu refraktoru. Výrobcem je pan Jiří Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší.

Reflektor Schmidt-Cassegrain 280 mm s ohniskovou vzdáleností 2800 mm, světelností 1:10
Dalekohled je umístěn na alt-azimutální naváděné montáži. Používá se zejména pro vizuální pozorování ze střechy. Jedná se o typ Celestron CPC 1100 GPS XLT.

Dalekohled Jana Šindela - Newton 400 mm, světelnost 1:5, ohnisková vzdálenost 2000 mm
Velký dalekohled na automatizované montáži umístěný v pozorovacím domečku. Výrobcem je pan Jiří Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší. Tento přístroj, společný s Astronomickou společností v Hradci Králové, je využíván pro astrometrii komet a fotometrii proměnných hvězd a planetek.

Schmidtova fotografická komora s rozměry 420/600/1000
Přístroj je umístěný v pozorovacím domečku. Používal se pro fotografické určování poloh komet, planetek i umělých družic Země.

Malý refraktor o průměru objektivu 110 mm
Přístroj je umístěný v pozorovacím domečku. V současné době jej používá Astronomická společnost v HK.

Dva dalekohledy typu Cassegrain o průměru zrcadla 150 mm a ohniskové vzdálenosti 2250 mm
Jeden z nich je navíc opatřen meniskem.

Reflektor Newton 250 mm, světelnost 1:5, ohnisková vzdálenost 1250 mm
Dalekohled je přidán na montáž k hlavnímu refraktoru. Výrobcem je pan Jiří Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší.

Malé Zeissovo projekční planetárium
Projekční klenba planetária je o průměru 6,5 m.

Digitální planetárium v nové budově s pěticí speciálních projektorů Velvet od firmy Carl Zeiss Jena
Na kopuli Spitz Nanoseam s průměrem 12 m se promítá přibližně 12 milionů pixelů (tj. rozlišení označované 4K).

Velké a malé binary 25×100, 10×80, 12×60

Kontakt
adresa ředitel

Miroslav Krejčí

kulturně-vzdělávací oddělení

vedoucí: Pavel Kabrhel

Karel Bejček | Jana Česáková | Miroslav Brož

Luděk Dlabola | František Hovorka | Martin Cholasta

Radka Pavlíková | Václav Plašil | Vladimír Socha

Jan Zima | Karel Zubatý

technické oddělení

vedoucí: Marek Tušl

Rostislav Kalousek | Jaroslav Šantrůček

ekonomicko-správní oddělení

vedoucí: Jaroslava Levitnerová

Marcela Filková | Dana Havrdová | Lenka Kmoníčková

Kateřina Marelová | Jana Patková | Lucie Vomočilová

Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové
mobil
+420 737 456 777
e-mail
astrohk@astrohk.cz
web
http://www.astrohk.cz
telefon
+420 495 264 087, +420 495 270 959
IČO
00084018