Facebook | Youtube | Instagram | Webkamera ČHMÚ | Časopis Povětroň | Sluneční hodiny | Full-dome filmy | Experimenty | Otočná mapka

Novinky

Vážení návštěvníci,

programy pro veřejnost jsou v lednu každou středu, pátek a sobotu s výjimkou 1. ledna. Více informací naleznete v aktuálním programu.

Upozornění pro návštěvníky programů (skupinových prohlídek a akcí) v prostorech hvězdárny a planetária v souvislosti s platnými epidemiologickými opatřeními
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby před zahájením této prohlídky kontrolovat splnění podmínek stanovených tímto opatřením a osobě nařizuje organizátorovi splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek stanovených mimořádným opatřením neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce. V souvislosti s umožněním účasti osob na programu v prostorech hvězdárny a planetária, upozorňujeme návštěvníky na následující:
Žádná z osob ve skupině nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19. Před vstupem do budovy bude u každé osoby provedeno orientační bezdotykové měření tělesné teploty. Osobě se zvýšenou tělesnou teplotou organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu. Každá osoba ve skupině, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, musí organizátorovi prokázat, že splňuje některou z následujících podmínek:
  • byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem jde-li o osobu do dovršení 18 let věku, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 (doloží tuto skutečnost lékařským potvrzením), nebo osobu očkovanou proti onemocnění covid-19 u níž od aplikace první dávky v případě jednodávkového schematu neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě dvoudávkového schématu dosud nebyla podána druhá dávka a neuplynula maximální doba stanovená pro její aplikaci, nebo od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.
Splnění uvedených podmínek se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby.
Žádáme návštěvníky našich programů, aby si příslušné dokumenty prokazující požadované skutečnosti zajistili před návštěvou našeho zařízení.
Osobě, která organizátorovi některou z výše uvedených skutečností neprokáže, organizátor nesmí umožnit vstup do vnitřních prostor a účast na programu.
Ve všech vnitřních prostorách hvězdárny a planetária používejte k ochraně svých dýchacích cest respirátor (FFP2, KN95) bez výdechového ventilu. Tato povinnost se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku a osoby při přednášení a realizaci pořadu. Osoby do 15 let věku mohou použít chirurgickou roušku.
Využijte možnosti dezinfekce rukou a dodržujte aktuálně platná mimořádná opatření i všeobecně doporučené hygienické zásady. Žádáme Vás o respektování pokynů pracovníků zajišťujících program.
S ohledem na úkony vyžadované mimořádnými opatřeními se prosím dostavte včas před zahájením programu.
Děkujeme Vám za pochopení, toleranci a vzájemnou ohleduplnost.

MAPA NOČNÍ OBLOHY

Mapa noční oblohy znázorňuje pozorovatelná souhvězdí 16. ledna v 19 hodin SEČ na souřadnicích 50° severní šířky a 15° západní délky za ideálních podmínek (bezoblačná obloha a malé světelné znečištění). Mapa je orientována tak, že sever je nahoře.

POZOROVATELNOST PLANET V LEDNU

Merkur - v první polovině měsíce večer nad jihozápadním obzorem
Venuše - ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem
Mars - ráno nad jihovýchodním obzorem
Jupiter - večer nad jihozápadním obzorem
Saturn - počátkem měsíce nízko nad jihozápadním obzorem
Uran - po většinu noci kromě rána
Neptun - večer vysoko nad jihozápadním obzorem
Zdroj: Hvězdářská ročenka 2022

KOSMICKÉ UDÁLOSTI

02. 1. 00 h Měsíc v přízemí (358 025 km)

02. 1. 20 h Měsíc v novu (19:33)

03. 1. 22 h maximum meteorického roje Kvadrantid (ZHR 120)

04. 1. 03 h Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 3,58° severně)

04. 1. 07 h Země nejblíže Slunci (147,1 milionu km)

04. 1. 21 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 4,52° severně; 4. a 5. 1. seskupení Měsíce, Merkuru, Saturnu a Jupiteru večer nízko na JZ)

06. 1. 04 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 4,71° severně)

07. 1. 11 h Merkur v největší východní elongaci (19° od Slunce)

09. 1. 02 h Venuše v dolní konjunkci se Sluncem

09. 1. 19 h Měsíc v první čtvrti (19:11)

11. 1. 13 h Měsíc v konjunkci s Uranem (Uran 2,21° severně)

13. 1. 23 h Merkur v kvazikonjunkci se Saturnem (Merkur 3,43° západně od Saturnu)

14. 1. 04 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 5,91° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)

14. 1. 10 h Měsíc v odzemí (405 831 km)

17. 1. 16 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 3,31° severně)

18. 1. 01 h Měsíc v úplňku (0:48)

20. 1. 13 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 3,99° jižně)

23. 1. 11 h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem

24. 1. 16 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 4,72° jižně)

25. 1. 15 h Měsíc v poslední čtvrti (14:40)

28. 1. 00 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 3,28° jižně)

29. 1. 17 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 3,01° severně; seskupení Měsíce, Marsu a Venuše ráno na JV)

30. 1. 03 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 10,79° severně)

30. 1. 08 h Měsíc v přízemí (362 236 km)

Časy jsou uvedeny v SEČ, zdroj: Hvězdářská ročenka 2022O Hvězdárně
Hvězdárna a planetárium se nachází na jižním okraji metropole východních Čech - Hradce Králové. Pro stavbu hvězdárny bylo zvoleno jedno z nejkrásnějších míst - na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polabské nížiny a na jižní protáhlé údolí se zrcadly rybníků Datlíka a Roudničky. Poloha hlavní kupole je 15° 50' 21" východní délky, 50° 10' 38" severní šířky, 287 m nad mořem. Výstavba hvězdárny probíhala v letech 1947 až 1961. V objektu sídlí též pobočka Českého hydrometeorologického ústavu - Solární a ozonová observatoř a část Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.

Otevírací dny
Před návštěvou doporučujeme podívat se na aktuální program v daném měsíci.

Chcete-li nám zavolat, kvůli nějakému dotazu či objednávce programu, volejte nejlépe v pracovních dnech v době 9-12 a 13-15 hodin na telefonní čísla: +420 737 456 777, +420 495 264 087.

Přístrojové vybavení hvězdárny
Refraktor 200 mm v hlavní kupoli
Dalekohled je umístěn na Zeissově paralaktické montáži. Průměr objektivu je 200 mm, ohnisková vzdálenost je 3500 mm. Umožňuje pozorování při zvětšení 80 až 250 krát.

Reflektor Newton 250 mm, světelnost 1:5, ohnisková vzdálenost 1250 mm
Dalekohled je přidán na montáž k hlavnímu refraktoru. Výrobcem je pan Jiří Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší.

Reflektor Schmidt-Cassegrain 280 mm s ohniskovou vzdáleností 2800 mm, světelností 1:10
Dalekohled je umístěn na alt-azimutální naváděné montáži. Používá se zejména pro vizuální pozorování ze střechy. Jedná se o typ Celestron CPC 1100 GPS XLT.

Dalekohled Jana Šindela - Newton 400 mm, světelnost 1:5, ohnisková vzdálenost 2000 mm
Velký dalekohled na automatizované montáži umístěný v pozorovacím domečku. Výrobcem je pan Jiří Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší. Tento přístroj, společný s Astronomickou společností v Hradci Králové, je využíván pro astrometrii komet a fotometrii proměnných hvězd a planetek.

Schmidtova fotografická komora s rozměry 420/600/1000
Přístroj je umístěný v pozorovacím domečku. Používal se pro fotografické určování poloh komet, planetek i umělých družic Země.

Malý refraktor o průměru objektivu 110 mm
Přístroj je umístěný v pozorovacím domečku. V současné době jej používá Astronomická společnost v HK.

Dva dalekohledy typu Cassegrain o průměru zrcadla 150 mm a ohniskové vzdálenosti 2250 mm
Jeden z nich je navíc opatřen meniskem.

Reflektor Newton 250 mm, světelnost 1:5, ohnisková vzdálenost 1250 mm
Dalekohled je přidán na montáž k hlavnímu refraktoru. Výrobcem je pan Jiří Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší.

Malé Zeissovo projekční planetárium
Projekční klenba planetária je o průměru 6,5 m.

Digitální planetárium v nové budově s pěticí speciálních projektorů Velvet od firmy Carl Zeiss Jena
Na kopuli Spitz Nanoseam s průměrem 12 m se promítá přibližně 12 milionů pixelů (tj. rozlišení označované 4K).

Velké a malé binary 25×100, 10×80, 12×60

Kontakt
adresa ředitel

Miroslav Krejčí

kulturně-vzdělávací oddělení

vedoucí: Pavel Kabrhel

Karel Bejček | Jana Česáková | Miroslav Brož

Luděk Dlabola | František Hovorka | Martin Cholasta

Radka Pavlíková | Václav Plašil | Vladimír Socha

Jan Zima | Karel Zubatý

technické oddělení

vedoucí: Marek Tušl

Rostislav Kalousek | Jaroslav Šantrůček

ekonomicko-správní oddělení

vedoucí: Jaroslava Levitnerová

Marcela Filková | Dana Havrdová | Lenka Kmoníčková

Kateřina Marelová | Jana Patková | Lucie Vomočilová

Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové
mobil
+420 737 456 777
e-mail
astrohk@astrohk.cz
web
http://www.astrohk.cz
telefon
+420 495 264 087, +420 495 270 959
IČO
00084018