Astronomická společnost v Hradci Králové
stránky Astronomické společnosti

ASHK - pracovní skupina Sluneční hodiny
stránky pracovní skupiny Sluneční hodiny

Povětroň
Královéhradecký astronomický časopis

Návrh číselníku slunečních hodin

Katalog slunečních hodin