Mapa noční oblohy

Mapa noční oblohy znázorňuje pozorovatelná souhvězdí 16. prosince v 19 hodin SEČ na souřadnicích 50° severní šířky a 15° západní délky za ideálních podmínek (bezoblačná obloha a malé světelné znečištění). Mapa je orientována tak, že sever je nahoře.

Pozorovatelnost planet v prosinci

Merkur - ve druhé polovině měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem
Venuše - na konci měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem
Mars - po celou noc
Jupiter - v první polovině noci
Saturn - večer vysoko nad jihozápadním obzorem
Uran - po většinu noci kromě rána
Neptun - večer nad jihozápadním obzorem
Zdroj: Hvězdářská ročenka 2022

Kosmické události

01. 12. 03 h Mars nejblíže Zemi (0,544 au; 81,5 milionu km)

02. 12. 05 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,69° severně)

05. 12. 18 h Měsíc v konjunkci s Uranem (Uran 0,14° severně; zákryt Uranu Měsícem, celý průběh nad naším obzorem v noci)

07. 12. 19 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 7,29° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)

08. 12. 05 h Měsíc v úplňku (5:08)

08. 12. 07 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 0,03° severně; zákryt Marsu Měsícem v úplňku, vstup i výstup nad naším obzorem v noci)

08. 12. 07 h Mars v opozici se Sluncem (-1,9 mag)

11. 12. 10 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 2,62° severně)

12. 12. 01 h Měsíc v odzemí (405 841 km)

14. 12. 08 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 4,11° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci)

16. 12. 10 h Měsíc v poslední čtvrti (9:56)

18. 12. 16 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 3,19° jižně)

21. 12. 16 h Merkur v největší východní elongaci (20° od Slunce)

21. 12. 23 h zimní slunovrat, začátek astronomické zimy (22:48)

22. 12. 00 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 1,85° jižně)

23. 12. 11 h Měsíc v novu (11:16)

24. 12. 09 h Měsíc v přízemí (358 278 km)

26. 12. 21 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 4,27° severně)

29. 12. 13 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,99° severně)

29. 12. 15 h Merkur v konjunkci s Venuší (Merkur 1,44° severně; planety večer nízko nad JZ obzorem)

30. 12. 02 h Měsíc v první čtvrti (2:20)

Časy jsou uvedeny v SEČ, zdroj: Hvězdářská ročenka 2022

Otočná mapa hvězdné oblohy

Otočná mapa hvězdné oblohy ukazuje, které hvězdy jsou nad obzorem v průběhu celého roku. Před použitím je potřeba ji správně otočit pomocí tlačítek. Aktuální den v roce nastavíme proti hodině, kdy chceme pozorovat. Ve výřezu se pak objeví příslušná část oblohy. Souhvězdí jsou označena latinskými zkratkami (UMa = Ursa Major = Velká medvědice). Dole na mapě je jižní světová strana, uprostřed výřezu nadhlavník, křížkem je vyznačen nebeský pól. Mapa byla spočtena pro 50° severní zeměpisné šířky, ale změny v rámci našeho území jsou nepatrné. Planety zde nejsou vyznačeny, i když bývají jasné, neboť se mezi hvězdami neustále pohybují. Najdeme je někde podél ekliptiky, která ovšem vyznačena je.