Astronomický kroužek
Astronomický kroužek má na hvězdárně dlouholetou tradici. Schází se již od 60. let. Jeho dlouholetým vedoucím byl Pepík Bartoška. Současnými vedoucími jsou Radka Pavlíková a Martin Cholasta, kteří Vám rádi sdělí podrobné informace. Na programu se podílí i další lektoři Hvězdárny a planetária.


Kdy a kde se kroužek koná?
V digitálním planetáriu Hvězdárny a planetária v Hradci Králové každou středu kromě svátků a školních prázdnin, od 4. října do června vždy od 16:00 do 17:00. První schůzka v letošním školním roce byla ve středu 4. října 2023 od 16:00.
Pro koho je kroužek určen?
Zejména pro žáky 5. až 7. tříd základních škol, ale po dohodě s vedoucím mohou přijít i mladší či starší zájemci. Absolventi kroužku pak často chodí na setkání Astronomické společnosti.
Jaký je poplatek za kroužek?
Poplatek za 1 rok na osobu činí 700 Kč, platí se však na každé pololetí zvlášť, tedy 350 Kč za osobu na pololetí.
Co na kroužku probíráme?
Astronomickou terminologii a základní jednotky vzdáleností, pohyby planet, Keplerovy zákony, kalendář a délky ročních období, hvězdnou oblohu a souhvězdí daného ročního období v planetáriu, základy kosmonautiky, sluneční soustavu, základy optiky, druhy dalekohledů a montáží, význačné polohy planet na obloze, provádíme praktická pozorování.
Další informace
Pro další informace můžete využít naše kontakty.