Povětroň - Královéhradecký astronomický časopis

Odkaz na hlavní stránku ASHK: http://www.ashk.cz

Obálka 2021/4
poslední číslo 2021/4 | PDF
Povětroň vychází přibližně jednou za dva měsíce; navíc bývají vydávána 1 × ročně speciální monotematická čísla. Časopis dostávají v tištěné formě členové společnosti v rámci členského příspěvku, případně je možné časopis předplatit. Kontakt na redakci:

e-mail: povetron@ashk.cz
adresa: ASHK, Národních mučedníků 256, 500 08 Hradec Králové

Registrace: MK ČR E 13366, ISSN 1213-659X (tištěná verze), ISSN 1213-6697 (elektronická verze); vydavatelem je Astronomická společnost v Hradci Králové ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové.

Elektronická plnobarevná verze časopisu je k dispozici zdarma, a to ve formátu PDF. Sazba je prováděna typografickým systémem TeX. U starších ročníků (1993 až 1999) byla čísla černobíle naskenována. Archiv Povětroňů je umístěn na serverech Astronomického ústavu MFF UK.

Pro autory, kteří nám chtějí usnadnit sazbu, jsou připraveny instrukce v souboru autori.zip.

Obsahy ročníků: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 - výpis adresáře.


Ročník 29. / 2021 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Martin Cholasta, Josef Kujal


Ročník 28. / 2020 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký


Ročník 27. / 2019 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Lenka Trojanová, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 26. / 2018 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Lenka Trojanová, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 25. / 2017 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Lenka Trojanová, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 24. / 2016 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Lenka Trojanová, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 23. / 2015 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Lenka Trojanová, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 22. / 2014 - redakce: Miroslav Brož, Miloš Boček, Lenka Trojanová, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 21. / 2013 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka, Lenka Trojanová, Miloš Boček


Ročník 20. / 2012 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka, Lenka Trojanová, Miloš Boček


Ročník 19. / 2011 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 18. / 2010 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 17. / 2009 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 16. / 2008 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 15. / 2007 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Richard Lacko, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 14. / 2006 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Richard Lacko, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 13. / 2005 - redakce: Miroslav Brož, Martin Cholasta, Josef Kujal, Richard Lacko, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 12. / 2004 - redakce: Martin Cholasta, Josef Kujal, Richard Lacko, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka, Miroslav Brož

- redakce: Martin Navrátil, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka


Ročník 11. / 2003 - redakce: Martin Navrátil, Martin Lehký, Miroslav Ouhrabka

- redakce: Miroslav Brož, Martin Lehký, Martin Navrátil, Miroslav Ouhrabka


Ročník 10. / 2002 - redakce: Miroslav Brož, Martin Lehký, Martin Navrátil, Miroslav Ouhrabka


Ročník 9. / 2001 - redakce: Miroslav Brož, Martin Lehký, Martin Navrátil, Miroslav Ouhrabka


Ročník 8. / 2000 - redakce: Miroslav Brož, Josef Kujal


Ročník 7. / 1999 - redakce: Jan Veselý, Martin Cholasta


Ročník 6. / 1998 - redakce: Jan Veselý, Martin Cholasta


Ročník 5. / 1997 - redakce: Jan Veselý, Martin Cholasta


Ročník 4. / 1996 - redakce: Jan Veselý, Josef Kujal, Martin Cholasta


Ročník 3. / 1995 - redakce: Luděk Dlabola, Martin Cholasta


Ročník 2. / 1994 - redakce: Luděk Dlabola, Martin Cholasta


Ročník 1. / 1993 - redakce: Josef Kujal, Martin Cholasta