Přechod Venuše 6. 6. 2012

Venuše, podobně jako Merkur, je ke Slunci blíž než Země, a proto při své dolní konjunkci prochází mezi Zemí a Sluncem. Různé sklony drah planet způsobují, že při pohledu ze Země většinou Venuše při dolní konjunkci projde nad nebo pod slunečním kotoučem. Vzácně se však stane, že se Slunce, Venuše a Země sejdou na přímce a pozorovatelé ze Země pak vidí přechod Venuše přes Slunce. V minulosti byl tento úkaz používán k určení vzdálenosti Země od Slunce - astronomické jednotky. Přechody Venuše přes Slunce se opakují vždy v sériích po dvou. Minulá dvojice přechodů nastala v letech 1874 a 1882!

Další přechod Venuše přes Slunce jsme pozorovali v roce 2004. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové se zapojila do mezinárodního programu zaměřeného na přiblížení úkazu a jeho souvislostí široké veřejnosti.

Příští přechod Venuše přes Slunce nás čeká 6. června 2012. Pravděpodobně pro všechny z nás to bude poslední příležitost v životě, protože příští série nastane až v letech 2117 a 2125. Podrobnosti o průběhu úkazu a jeho pozorování najdete na této stránce. POZOR! Při pozorování Slunce hrozí poškození zraku. Věnujte pozornost stránkám o pozorování dalekohledempozorování očima.

V případě příznivého počasí pořádá Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové pozorování přechodu Venuše přes Slunce pro veřejnost.

Viz též podrobný text (nejen) pro učitele [12 MB; PDF]

Jiné WWW stránky, které se věnují přechodu Venuše přes Slunce:

Aktualizace stránky ze serveru mail.astrohk.cz ]

Jan Veselý: vesely@astrohk.cz, poslední úprava 2. V. 2012