Aktuální pozorovací program

rodina Eos Fotometrie asteroidů z rodiny Eos do konce roku 2004: vybraná tělesa, stávající fázové křivky (od Pepy Ďurecha), dlouhodobá efemerida s fotometrickými poznámkami, tříděná podle datumu, efemerida na dnešní noc; rozdělení velikostí (obr. histogram), známé periody/amplitudy pro rodinu Eos.
(2953) Vysheslavia Fotometrie kolem opozic v letech 2005 až 2010, viz okamžitou efemeridu a dlouhodobou efemeridu; perioda je 6,25 h, amplituda "až" 0,2 mag.
BRKA Pro * NW Cep, V1508 Cyg, V 336 Cas, AO Ser, EV Vul, (BO Del, V 1321 Cyg, UX UMa, FR Vul). Pro většinu máme jedno minimum z roku 1999. Zachytit alespoň jedno minimum během 2001/2002; publikovat budeme sami. U hvězd v () má nějaké pozorování také Miloš Zejda v Brně.

Viz předpovědi minim těchto * - okamžiky základních minim jsou posunuty podle potřeby pokud při minulém pozorování minimum nenastalo, odhadli jsme posun podle tvaru světelné křivky). Začátek pozorování naplánujte jako obvykle asi 1 h před vypsaným minimem.

NSV 791 Per mapka S & T Per Medúzy, několik snímků během noci pro zjištění proměnnosti, vizuálně monitoruje J. Skalický - obr. 1, 2.
V 471 Tau rychlá fotometrie (9 mag = exp. asi 5 s) - v čase minima I filtr, jinak VRI pomocí `ag', vyhlášení kampaně viz Cirkulář MEDÚZY 22, mapka, předpověď primárních minim, perioda je 0.52 dne.
hphk2.var zákrytovky z katalogu M. Wolfa (viz předpovědi minim), prioritu mají hvězdy s "*" nebo "+" v názvu (dlouhé periody, excentrická dráha, změny O-C), například v souhvězdí Jednorožce; NEpozorovat CL Aur, HP Aur a TV Cet, které má v programu Kamil Hornoch
ES UMa další dvě minima s odstupem několika dní (pro potvrzení kvadratického členu); absolutní fotometrie srovnávacích hvězd v poli (!) - nutno nasnímat pole ES UMa a zároveň 2 Landoltova pole v různé výšce nad obzorem; periodová analýza (a sepsání publikace do IBVS) - Z. Mikulášek
YY Her červen až prosinec: 5 snímků VRI (během noci nebo za sebou), říjen až únor 2002: 2 - 3 hodinové pozorování ve V filtru s maximálním časovým rozlišením (1 - 2 min) pro potvrzení flickeringu (bude mít velmi malou amplitudu - pokusit se zorganizovat simultánní pozorování s některou další stanicí); vyhlášení kampaně viz Cirkulář MEDÚZY 21, mapka vytištěna
V 1329 Cyg 5 snímků VRI, pokud možno každou jasnou noc. Při vzplanutí nad 6 mag rychlá fotometrie (několik hodin) kvůli flickeringu.
DX And (trpasličí nova, V = 11 až 14 mag, P = 10,5 h ) - stačí (i vizuálně) monitorovat vzplanutí, tj. vzestup jasnosti ze 14 mag (opakuje se za 270 - 330 d, poslední jsme pozorovali na přelomu srpna a září 2001); hlášení o vzplanutí se může objevit na VSNETu; potom CCD kamerou zachytit samotný tvar vzestupu rychlou fotometrií ve VRI
trpasličí novy CH UMa, GK Per, DO Dra, V1333 Aql, RU Peg, (V1329 Cyg, DX And) - vizuální monitoring, systém pozorování podobný jako v případě DX And.
QR And Rychlé změny ~0.5 mag za několik hodin, delší expozice (>= 90 s); též 5 snímků za noc ve filtrech VRI. Podle fázového diagramu sestrojeného hradeckých pozorování by bylo dobré pokrýt pozorováním především fáze 0.9 - 1.1 a potom "hrb" mezi 0.4 - 0.6. Viz předpověď primárních minim, perioda je 15.85 hodiny.