Návod a software pro absolutní standardní fotometrii

on-line software [local]

poslední verze absolut_*.tar.gz

soubor README

adresář absolut/


13. XI. 2002, webmaster