Světelné znečištění

Světelným znečištěním rozumíme takové umělé světlo, které bez účelu svítí tam, kam nemá, a ruší tak přirozenou noční tmu a často nebezpečně oslňuje. Je problémem pro všechny živé organismy (včetně člověka), které potřebují tmu ke klidnému spánku; nesprávné oslňující osvětlování je vážným problémem v dopravě.

Všem pozorovatelům noční oblohy, od profesionálních astronomů po laiky, vadí světelné znečištění proto, že světlo uniknuvší nahoru se rozptyluje ve vzduchu, čímž se nepřirozeně zvyšuje jas oblohy a v krajním případě (obvykle v centrech větších měst) vůbec nevidíme v noci hvězdy.

Světelnému znečištění nelze zabránit zcela, protože světlo se odráží i od ploch, které chceme mít osvětlené, ale můžeme jej výrazně omezit vhodným směrováním světla a používáním plně cloněných svítidel, která garantují, že žádné světlo neletí přímo do horního poloprostoru. Poznáme je snadno:

Svítidla mají mít neprůsvitný kryt a vodorovné ploché spodní sklo.

Na této WWW stránce je umístěno několik informačních materiálů:

Informační brožurka České astronomické společnosti o světelném znečištění (ve formátu PDF):

Nákres správného směrování světla lampou pouličního osvětlení (autorem je Jan Hollan):

Mapa světelného znečištění v České republice (převzato z http://www.lightpollution.it/dmsp/):

Komiks názorně vysvětlující oslnění:

O světelném znečištění pojednávají například následující WWW stránky:

Příklady správného osvětlování z okolí hvězdárny

Při rekonstrukci komunikace do Roudničky byly instalovány plně cloněné lampy s plochým spodním sklem, což přesně odpovídá požadavkům na minimalizaci světelného znečištění a nebezpečného oslnění: