Programy pro školy podrobně

A Poprvé na hvězdárně

Pořad živě vedený lektorem. Je určen pro děti z 1. až 3. třídy (prvouka), podle RVP 1. stupeň - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, lze jej modifikovat pro předškolní děti. Pořad má dvě části:

V digitálním planetáriu:

Podíváme se na pohádku Polaris nebo Měsíc u krejčího (vhodná pro menší děti). S dětmi si v planetáriu povídá lektor, který pořad zaměří především na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy a pomůže dětem najít světové strany podle Severky (Polárky). Umožňuje také navštívit některé planety a další tělesa Sluneční soustavy.

Na hvězdárně si prohlédneme dalekohledy. V případě příznivého počasí se podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

Cestou k dalekohledu lze ukázat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla. Ve vstupní hale se mohou děti zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže (ve skutečnosti zjistí svou váhu - veličinu, která byla z fyzikálního pojmosloví odstraněna, ale hodnoty, které naše zařízení ukazuje na různých tělesech Sluneční soustavy, lze nejlépe vztáhnout právě k veličině zvané váha). V astronomické herně si děti mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích. Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění,v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně - s menšími dětmi například jen část po planetu Mars (od hvězdárny 230 m). Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto. Nejvzdálenější planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové).

[ zpět na seznam školních pořadů ]


B1 Sluneční soustavou

Pořad je určen pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (přírodověda), pro žáky 4. a především 5. ročníků.

V digitálním planetáriu:

Žáci při pořadu vedeném lektorem získají základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy. Virtuální průlet Sluneční soustavou poté žákům ukáže její celkové uspořádání. Na některé objekty se můžeme podívat podrobněji (planety a jejich měsíce, trpasličí planety, jádra komet, ...).

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Sluneční soustava 2015, Hledání života. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Na hvězdárně:

Důležitou součástí tohoto pořadu je podrobné rozebrání příčin střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce s využitím teluria. Na teluriu lze pro doplnění ukázat vznik zatmění Slunce a Měsíce.

Navštívíme také kopuli s dalekohledem a v případě příznivého počasí se podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu.

Cestou k dalekohledu provedeme pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčíme se o faktu otáčení Země.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže (ve skutečnosti zjistí svou váhu - veličinu, která byla z fyzikálního pojmosloví odstraněna, ale hodnoty, které naše zařízení ukazuje na různých tělesech Sluneční soustavy, lze nejlépe vztáhnout právě k veličině zvané váha).

Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Sluneční soustava.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


B2 Země a její sousedé

Pořad je vhodný pro vzdělávací oblast Člověk a příroda (zeměpis), pro žáky 6. a 7. ročníků.

V digitálním planetáriu:

Živě moderovaný pořad o Sluneční soustavě s důrazem na Zemi jako planetu. Začínáme zpravidla v digitálním planetáriu, kde si prohlédneme noční oblohu (ukázka významných hvězd a souhvězdí, ekliptiky, pohybu Slunce po ekliptice vlivem obíhání Země okolo Slunce, zdánlivý pohyb Slunce od východu k západu, apod.), Sluneční soustavu a okolní planety.

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Sluneční soustava 2015, Hledání života, Cestovní pas do vesmíru. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Na hvězdárně:

Důležitou součástí tohoto pořadu je podrobné rozebrání příčin střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce s využitím teluria. Na teluriu lze pro doplnění ukázat vznik zatmění Slunce a Měsíce.

Navštívíme také kopuli s dalekohledem a v případě příznivého počasí se podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Pomocí denního pohybu Slunce ilustrujeme otáčení Země a pomocí dělených kruhů a stupnic dalekohledu můžeme ukázat význam časových pásem a souvislost měření času s určováním zeměpisné polohy. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu.

Cestou k dalekohledu provedeme pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčíme se o otáčení Země.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže (ve skutečnosti zjistí svou váhu - veličinu, která byla z fyzikálního pojmosloví odstraněna, ale hodnoty, které naše zařízení ukazuje na různých tělesech Sluneční soustavy, lze nejlépe vztáhnout právě k veličině zvané váha).

Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Sluneční soustava.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


C Optika a světelné jevy

Pořad doplňuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda (fyzika), je vhodný pro žáky 7. až 9. ročníku.

Zaměříme se především na astronomické optické přístroje - dalekohledy. S využitím funkčních modelů si ukážeme princip čočkového dalekohledu a rozebereme základní funkce dalekohledu - zvětšení a zisk světla.

V digitálním planetáriu:

Nejprve si prohlédneme hvězdnou oblohu, jak je vidět prostýma očima z míst s ideálními pozorovacími podmínkami. Poté si ukážeme oblohu tak, jak bychom ji viděli dalekohledem, jak ji "vidí" přístroje citlivé na neviditelné druhy světla (infračervené či rentgenové záření, rádiový obor). Virtuálně se přeneseme do velkých astronomických observatoří.

Pro doplnění (po konzultaci s vyučujícím) nabízíme i další nepovinná témata: aktivní a adaptivní optika, interferometrie, optické úkazy v atmosféře (duha, halové jevy)...

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Světlo, Cesta za miliardou Sluncí, Příběh vody. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

V kopuli hvězdárny:

Žáci si prohlédnou oba základní typy dalekohledů - čočkový i zrcadlový a v případě příznivého počasí pozorujeme Slunce. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu.

Součástí pořadu o optice je i ukázka teluria. Na požádání můžeme stručně zopakovat výklad střídání dne a noci a ročních období, ale hlavně se zaměříme na optické úkazy - fáze Měsíce, zatmění Slunce a zatmění Měsíce. K dispozici jsou i snímky a schemata těchto úkazů na výkladových panelech u teluria.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže (ve skutečnosti zjistí svou váhu - veličinu, která byla z fyzikálního pojmosloví odstraněna, ale hodnoty, které naše zařízení ukazuje na různých tělesech Sluneční soustavy, lze nejlépe vztáhnout právě k veličině zvané váha).

Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Optika a Spektroskopie.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


D Přeměny energie v přírodě

Pořad doplňuje poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (fyzika, přírodopis, environmentální výchova) pro 7. až 9. ročník.

Protože téměř veškerá energie, jíž disponujeme na planetě Zemi, pochází ze Slunce, zaměřuje se tento pořad na Slunce, Zemi a jevy související s energetickou bilancí.

V digitálním planetáriu:

Na úvod pořadu živě moderovaného letorem stručně prohlédneme hvězdnou oblohu, najdeme místa v nichž vznikají hvězdy a představíme si vznik Slunce a planet. Ukážeme, že tady se nachází zdroj veškeré energie, s níž se potkáváme na dnešní Zemi.

Po dohodě s lektorem lze zařadit film Dynamická Země. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

V patře budovy digitálního planetária se nachází expozice Energie - její formy a přeměny popisující na velkoplošných panelech nejen formy energie, ale také způsoby přenosu, různé typy elektráren a další zajímavosti. V případě zájmu si ji mohou žáci prohlédnout s komentářem lektora nebo samostatně pod vedením vyučujícího.

Na terase budovy digitálního planetária je umístěn demonstrační solární panel s ukazatelem příkonu.

Na hvězdárně:

Představíme Slunce a gravitaci jako zdroj energie, který stojí v pozadí všech způsobů využívání energie.

V kopuli s dalekohledy se zaměříme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase hvězdárny. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, na jeho povrchu a v těsném okolí Slunce.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je kromě edukativní výstavy Energie - její formy a přeměny, také infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže (ve skutečnosti zjistí svou váhu - veličinu, která byla z fyzikálního pojmosloví odstraněna, ale hodnoty, které naše zařízení ukazuje na různých tělesech Sluneční soustavy, lze nejlépe vztáhnout právě k veličině zvané váha).

Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Astrofyzika, Jaderná fyzika, a Termodynamika.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


E Vesmír

Pořad vychází z RVP pro základní vzdělávání, je zaměřen na oblast Člověk a příroda (fyzika) a je vhodný pro žáky 8. a 9. ročníku.

V digitálním planetáriu:

Pořad začíná v digitálním planetáriu pod vedením lektora. Poznáme vesmír očima i pomocí astronomických přístrojů, ukážeme, jak vznikají hvězdy a planety. Během virtuální cestě k vybraným tělesům Sluneční soustavy a do vzdáleného vesmíru poznáme uspořádání blízkého i vzdáleného vesmíru, včetně velkoškálové struktury rozložení galaxií. Dostaneme se až na hranici pozorovatelné části vesmíru.

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Sluneční soustava 2015, Hledání života, Cestovní pas do vesmíru, Kosmické srážky, Musica. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Na hvězdárně:

V kopuli se zaměříme na Slunce, jakožto typickou hvězdu naší Galaxie. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, na jeho povrchu a v těsném okolí Slunce.

Ve foyer hvězdárny mohou žáci (samostatně či s výkladem lektora) porovnat velikosti a barvy (dané povrchovou teplotou) některých známých hvězd. Uvidí také prostorový model Velkého vozu, na němž poznají, že souhvězdí jsou tvořena hvězdami, jež k sobě nemusí patřit (bývají různě daleko, do stejného směru se jen promítají).

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" (ve skutečnosti jde o váhu) mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže. Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Kosmologie.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


F Naše planeta Země

Pořad rozšiřuje poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, geologie) a je určen především pro žáky 9. ročníku.

V digitálním planetáriu:

Seznámíme se s hvězdnou oblohou a vznikem Sluneční soustavy. Můžeme se podívat i na obrazy krajiny v hluboké paleontologické minulosti. Během virtuálního letu Sluneční soustavou navštívíme některé planety, jejich měsíce a další tělesa - vybíráme ta, jež byla podrobně fotografována a mapována kosmickými sondami, a porovnáváme je se Zemí. Hledáme souvislosti se vznikem Sluneční soustavy - planet včetně Země.

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Zemětřesení, Příběh života, Křehká planeta. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba.

Na hvězdárně:

U dalekohledu se zaměříme na ústřední těleso sluneční soustavy - Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky. Na kosmické váze můžeme podrobně rozebrat příčiny různých údajů o "hmotnosti" (ve skutečnosti jde o váhu) na povrchu různých těles (Země, Měsíc, Jupiter, Slunce) a ve stavu beztíže. Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Geologie, Sluneční soustava a Gravitace.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


G Gravitační zákony

Pořad je určen zejména studentům 1. a 2. ročníků čtyřletých gymnázií, lyceí, průmyslových škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Ústředním tématem jsou Keplerovy zákony a Newtonův gravitační zákon. Jejich platnost ve sluneční soustavě a vícenásobných hvězdných soustavách můžeme ukázat pomocí počítačového programu. Představíme gravitaci jako sílu významnou na velkých škálách a pro velká tělesa a soustavy - galaxie, kupy galaxií.

V digitálním planetáriu:

Ukážeme si souhvězdí viditelná na noční obloze, virtuálně procestujeme Sluneční soustavu a celý pozorovatelný vesmír. Vysvětlíme si, jakou roli hrála gravitace při formování hvězd, planet a velkoškálové struktury vesmíru. Zaměříme se na projevy gravitační síly v galaxiích a mezi galaxiemi (hvězdokupy, srážky galaxií,...) a uvedeme do souvislostí gravitační sílu a rozpínání vesmíru (dotkneme se obecné teorie relativity).

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Kosmické srážky, Cestovní pas do vesmíru. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Na hvězdárně:

V kopuli se zaměříme na typickou hvězdu - Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, především s důrazem na rovnovážný stav mezi energií gravitačního kolapsu a energií vznikající v jádru hvězdy.

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí (gravitační, odstředivá, Coriolisova, třecí).

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a studenti se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" (ve skutečnosti jde o váhu) mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže. Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Gravitace.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


H Naše kosmické okolí

Pořad je určen především studentům středních škol.

V digitálním planetáriu:

Zaměříme se na naše blízké vesmírné okolí - sluneční soustavu. Filmy a animace doplníme o nové snímky a poznatky získané pomocí velkých teleskopů a kosmických sond. Ukážeme si souhvězdí viditelná na noční obloze a přesvědčíme se, že jde vlastně o pohled na jednu z galaxií zevnitř. Pomocí jednotky světelný rok si učiníme představu o vzdálenostech mezi hvězdami, velikosti galaxií; o vzdálenostech mezi galaxiemi a o struktuře vesmíru.

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Sluneční soustava 2015, Cesta za miliardou sluncí, Cestovní pas do vesmíru. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Na hvězdárně:

U dalekohledu se zaměříme na typickou hvězdu - Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance. Objasníme podstatu interakce slunečního větru a erupcemí se zemským magnetickým polem (polární záře). Rozebereme i další jevy "kosmického počasí" (UV záření, meteory, ...). Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" (ve skutečnosti jde o váhu) mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže. Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

Cestou k dalekohledu nebo do starého planetária si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla. Po konzultaci s vyučujícím můžeme provést i podrobný rozbor příčin vychylování kyvadla (Coriolisova síla).

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

[ zpět na seznam školních pořadů ]


I Astrofyzika

Pořad je určen zejména pro poslední rok výuky fyziky gymnázií, lyceí a průmyslových škol.

Předvedeme experiment se spektrem různých zdrojů záření (žárovka, zářivka, výboj v Héliu) a představíme spektroskopii jako základní metodu zkoumání vesmíru.

V digitálním planetáriu:

Pořad je živě moderován lektorem. Nejprve prozkoumáme naši Galaxii zevnitř, a to v různých oborech spektra. Velký časový úsek věnujeme vzniku a uspořádání vesmíru, včetně rozpínání a role gravitace, temné hmoty a temné energie. Strukturou pozorovatelného vesmíru virtuálně proletíme, zblízka se zaměříme na některé detaily (objekty Sluneční soustavy, exoplanety, hvězdokupy, galaxie).

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Cesta za miliardou sluncí, Cestovní pas do vesmíru, Příběh vody, Musica. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Na hvězdárně:

V hale využijeme modely hvězd a H-R diagram k porovnání vybraných známých hvězd se Sluncem a k výkladu o spektrálních třídách a vývoji hvězd.

V kopuli se podíváme na typický exemplář hvězdy - Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase. Objasníme podstatu interakce slunečního větru a erupcí se zemským magnetickým polem (polární záře). Věnujeme se termonukleární fúzi a struktuře slunečního nitra.

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí (gravitační, odstředivá, Coriolisova, třecí).

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími školními skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" (ve skutečnosti jde o váhu) mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže. Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

Možné experimenty:
Viz seznam experimentů na téma Astrofyzika a Spektroskopie.

[ zpět na seznam školních pořadů ]


J Exkurze na hvězdárnu

Pořad je určen "neškolním" skupinám a skupinám s velkým věkovým rozpětím. Obsah programu lze upravit podle Vašeho přání.

V digitálním planetáriu:

Pořad je živě moderován lektorem, který reaguje na dotazy a přání z publika. Ukážeme si hvězdnou oblohu, pohled na vesmír pomocí dalekohledů anebo přístrojů citlivých na neviditelné druhy záření. Absolvujeme virtuální cestu Sluneční soustavou, na některých tělesech můžeme přistát. Můžeme také "odletět" do vzdáleného vesmíru mezi galaxie.

Po dohodě s lektorem lze zařadit jeden dokumet z nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více skupin, mohou si vyučující či vedoucí skupin dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu. Pořad v planetáriu je koncipován tak, že může celý proběhnout jako živě moderovaný odbornými lektory, kteří výklad doplňují celooblohovou obrazovou a video projekcí - bez zařazení dokumetu.

Na hvězdárně:

V případě příznivého počasí se dalekohledem podíváme na Slunce. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu. Cestou k dalekohledu nebo do starého planetária si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V budově hvězdárny je také plně funkční historické Malé Zeissovo planetárium, jehož prohlídku s ukázkou optomechanické projekce oblohy lze do programu zařadit.

Další možnosti:
(lze zařadit do programu po dohodě s lektory s přihlédnutím k délce pořadu a koordinaci s dalšími skupinami)

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět (mlžná komora, simulátor zemětřesení, plazmová koule, velkoškálová struktura vesmíru, supernova). V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny, infrakamera, konvektivní lampa, experiment demonstrující spektra různých zdrojů a robotický dalekohled.

Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a návštěvníci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Ta jim ukáže, jakou "hmotnost" (ve skutečnosti jde o váhu) mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci a ve stavu beztíže. V astronomické herně si nejmenší návštěvníci mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích. Je také možné zhlédnout výstavu (její obsah se mění, v programu pro veřejnost najdete informace o výstavě aktuální v době Vaší návštěvy).

V okolí hvězdárny je Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tu si můžete projít samostatně (celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu (134 340) Pluto, která se v minulém století proslavila mylným zařazením na seznam planet, poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od Slunce na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové). Na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie (Mléčné dráhy). Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít samostatně, na hvězdárně jsou k dispozici orientační mapky. (Poslední model galaktické stezky - Velké Magellanovo mračno – se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.)

[ zpět na seznam školních pořadů ]


Jan Veselý: vesely@astrohk.cz, poslední úprava 5. IX. 2016

Upravit ]

Text stránek je vydán s licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.