Výukové programy pro školy
programy o Zemi a vesmíru - podrobný popis

A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I | J

A Poprvé na hvězdárně

Pořad živě vedený lektorem. Je určen pro děti z 1. až 3. třídy (prvouka), podle RVP pro 1. stupeň - vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, lze jej modifikovat pro předškolní děti.

Digitální planetárium
S dětmi si v planetáriu povídá lektor, který pořad zaměří především na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy a pomůže dětem najít světové strany podle Severky (Polárky). Navštívíme také některé planety a další tělesa Sluneční soustavy. Podíváme se na astronomickou pohádku, například
Se zvířátky o vesmíru, nebo Polaris. Vybrat si lze z celé nabídky filmů pro děti. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
Prohlédneme si dalekohledy v kopuli. V případě příznivého počasí se podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu.

Další možnosti
Cestou k dalekohledu lze ukázat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla. Ve vstupní hale je možné se zvážit na kosmické váze. V astronomické herně si děti mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně, s menšími dětmi například jen část po planetu Mars (230 m od hvězdárny).

zpět na seznam programů pro školy
B1 Sluneční soustavou

Pořad je určen pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (přírodověda), pro žáky 4. a 5. ročníků.

Digitální planetárium
Žáci při pořadu vedeném lektorem získají základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy. Virtuální průlet Sluneční soustavou poté žákům ukáže její celkové uspořádání. Na některé objekty se můžeme podívat podrobněji (planety a jejich měsíce, trpasličí planety, jádra komet, ...).

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Polaris, Kosmické srážky, Hledání života. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
S využitím teluria na hvězdárně podrobně rozebereme příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Na teluriu lze pro doplnění ukázat vznik zatmění Slunce a Měsíce.

Navštívíme také kopuli s dalekohledem a v případě příznivého počasí se podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu. Cestou k dalekohledu provedeme pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčíme se o faktu otáčení Země.

Další možnosti
V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve foyer planetária jsou modely planet. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

zpět na seznam programů pro školy
B2 Země a její sousedé

Pořad je vhodný pro vzdělávací oblast Člověk a příroda (zeměpis), pro žáky 6. a 7. ročníků.

Digitální planetárium
Živě moderovaný pořad o Sluneční soustavě s důrazem na Zemi jako planetu. Začínáme zpravidla v digitálním planetáriu, kde si prohlédneme noční oblohu (ukázka významných hvězd a souhvězdí, ekliptiky, pohybu Slunce po ekliptice vlivem obíhání Země okolo Slunce, zdánlivý pohyb Slunce od východu k západu, apod.), Sluneční soustavu a okolní planety.
Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad:
Kosmické srážky, Zemětřesení, Cestovní pas do vesmíru, Hledání života. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
S využitím teluria na hvězdárně podrobně rozebereme příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Na teluriu lze pro doplnění ukázat vznik zatmění Slunce a Měsíce.

Navštívíme také kopuli s dalekohledem a v případě příznivého počasí se podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Cestou k dalekohledu provedeme pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčíme se o otáčení Země.

Další možnosti
Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení, modely planet a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba.

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

zpět na seznam programů pro školy
C Optika a světelné jevy

Pořad doplňuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda (fyzika), je vhodný pro žáky 7. až 9. ročníku.

Digitální planetárium
Nejprve si prohlédneme hvězdnou oblohu, jak je vidět prostýma očima z míst s ideálními pozorovacími podmínkami. Poté si ukážeme oblohu tak, jak bychom ji viděli dalekohledem, jak ji „vidí“ přístroje citlivé na neviditelné druhy záření (infračervené či rentgenové záření, rádiový obor). Virtuálně se přeneseme do velkých astronomických observatoří.

Pro doplnění nabízíme i další témata: aktivní a adaptivní optika, interferometrie, optické úkazy v atmosféře...

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Světlo, Cesta za miliardou Sluncí. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
Žáci si prohlédnou oba základní typy dalekohledů - čočkový i zrcadlový a v případě příznivého počasí budeme pozorovat Slunce. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu. S využitím modelů si ukážeme princip dalekohledů a rozebereme základní funkce dalekohledu - zvětšení a zisk světla.

Součástí pořadu o optice může být i ukázka teluria. Je možné zopakovat výklad střídání dne a noci a ročních období, ale hlavně se zaměříme na optické úkazy - fáze Měsíce, zatmění Slunce a zatmění Měsíce.

Další možnosti
Ve foyer planetária je velká plazma koule, lávová lampa a exponát se spektrem různých zdrojů záření.

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky, žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze a prohlédnout si modely hvězd. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

zpět na seznam programů pro školy
D Přeměny energie v přírodě

Pořad doplňuje poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (fyzika, přírodopis, environmentální výchova) pro 7. až 9. ročník.
Protože téměř veškerá energie, jíž disponujeme na planetě Zemi, pochází ze Slunce, zaměřuje se tento pořad na Slunce, Zemi a jevy související s energetickou bilancí.

Digitální planetárium
Na úvod pořadu živě moderovaného letorem stručně prohlédneme hvězdnou oblohu, najdeme místa v nichž vznikají hvězdy a představíme si vznik Slunce a planet. Ukážeme, že tady se nachází zdroj veškeré energie, s níž se potkáváme na dnešní Zemi.

Po dohodě s lektorem lze zařadit film Dynamická Země. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

V patře budovy digitálního planetária se nachází expozice Energie - její formy a přeměny popisující na velkoplošných panelech nejen formy energie, ale také způsoby přenosu, různé typy elektráren a další zajímavosti. V případě zájmu si ji mohou žáci prohlédnout s komentářem lektora nebo samostatně pod vedením vyučujícího. Na terase budovy digitálního planetária je umístěn demonstrační solární panel s ukazatelem příkonu.

Hvězdárna
Představíme Slunce a gravitaci jako zdroj energie, který stojí v pozadí všech způsobů využívání energie.

V kopuli s dalekohledy se zaměříme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase hvězdárny. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, na jeho povrchu a v těsném okolí Slunce.

Další možnosti
Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba.

V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

zpět na seznam programů pro školy
E Vesmír

Pořad vychází z RVP pro základní vzdělávání, je zaměřen na oblast Člověk a příroda (fyzika) a je vhodný pro žáky 8. a 9. ročníku.

Digitální planetárium
Pořad začíná v digitálním planetáriu pod vedením lektora. Poznáme vesmír očima i pomocí astronomických přístrojů, ukážeme, jak vznikají hvězdy a planety. Během virtuální cesty k vybraným tělesům Sluneční soustavy a do vzdáleného vesmíru poznáme uspořádání blízkého i vzdáleného vesmíru, včetně velkoškálové struktury rozložení galaxií. Dostaneme se až na hranici pozorovatelné části vesmíru.

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Cestovní pas do vesmíru, Hledání života, Kosmické srážky, Musica, Cesta za miliardou sluncí. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
V kopuli se zaměříme na Slunce, jakožto hvězdu naší Galaxie. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, na jeho povrchu a v těsném okolí Slunce.

Ve foyer hvězdárny mohou žáci (samostatně či s výkladem lektora) porovnat velikosti a barvy (dané teplotou fotosféry) některých známých hvězd a prozkoumat model černé díry. Uvidí také prostorový model Velkého vozu, na němž poznají, že souhvězdí jsou tvořena hvězdami, jež k sobě nemusí patřit.

Další možnosti
V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

zpět na seznam programů pro školy
F Naše planeta Země

Pořad rozšiřuje poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, geologie) a je určen především pro žáky 9. ročníku.

Digitální planetárium
Seznámíme se s hvězdnou oblohou a vznikem Sluneční soustavy. Můžeme se podívat i na obrazy krajiny v hluboké paleontologické minulosti. Během virtuálního letu Sluneční soustavou navštívíme některé planety, jejich měsíce a další tělesa - vybíráme ta, jež byla podrobně fotografována a mapována kosmickými sondami, a porovnáváme je se Zemí. Hledáme souvislosti se vznikem Sluneční soustavy - planet včetně Země.

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Zemětřesení, Příběh života, Hledání života, Buňka, Buňka, Buňka,, Přírodní výběr. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Ve foyer planetária je simulátor zemětřesení, modely planet a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí je pak vidět její vnitřní stavba.

Hvězdárna
U dalekohledu se zaměříme na ústřední těleso sluneční soustavy - Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance.

Další možnosti
V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky. Na kosmické váze můžeme podrobně rozebrat příčiny různých údajů o „hmotnosti“ na povrchu různých těles (Země, Měsíc, Jupiter, Slunce) a ve stavu beztíže. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

zpět na seznam programů pro školy
G Gravitační zákony

Pořad je určen zejména studentům 1. a 2. ročníků čtyřletých gymnázií, lyceí, průmyslových škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Ústředním tématem jsou Keplerovy zákony a Newtonův gravitační zákon. Představíme gravitaci jako sílu významnou na velkých škálách a pro velká tělesa a soustavy - galaxie, kupy galaxií.

Digitální planetárium
Ukážeme si souhvězdí viditelná na noční obloze, virtuálně procestujeme Sluneční soustavu a celý pozorovatelný vesmír. Vysvětlíme si, jakou roli hrála gravitace při formování hvězd, planet a velkoškálové struktury vesmíru. Zaměříme se na projevy gravitační síly v galaxiích a mezi galaxiemi (hvězdokupy, srážky galaxií,...) a uvedeme do souvislostí gravitační sílu a rozpínání vesmíru (dotkneme se obecné teorie relativity).

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Kosmické srážky, Fantom vesmíru. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
V kopuli se zaměříme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance. Provedeme podrobný rozbor dějů uvnitř Slunce, především s důrazem na rovnovážný stav mezi energií gravitačního kolapsu a energií vznikající v jádru hvězdy.

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí.

Další možnosti
V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a studenti se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

zpět na seznam programů pro školy
H Naše kosmické okolí

Pořad je určen především studentům středních škol.

Digitální planetárium
Zaměříme se na naše blízké vesmírné okolí - sluneční soustavu. Filmy a animace doplníme o nové snímky a poznatky získané pomocí velkých teleskopů a kosmických sond. Ukážeme si souhvězdí viditelná na noční obloze a přesvědčíme se, že jde vlastně o pohled na jednu z galaxií zevnitř. Podíváme se na pohyby objektů na obloze, například pohyb Slunce po ekliptice vlivem obíhání Země okolo Slunce, apod. Pomocí jednotky světelný rok si učiníme představu o vzdálenostech mezi hvězdami, velikostech galaxií, o vzdálenostech mezi galaxiemi a o struktuře vesmíru.

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Hledání života, Kosmické srážky, Musica, Cesta za miliardou sluncí. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
V kopuli se podíváme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase.

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí.

Další možnosti
V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a studenti se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

zpět na seznam programů pro školy
I Astrofyzika

Pořad je určen zejména pro poslední rok výuky fyziky gymnázií, lyceí a průmyslových škol.
Předvedeme experiment se spektrem různých zdrojů záření a představíme spektroskopii jako základní metodu zkoumání vesmíru.

Digitální planetárium
Pořad je živě moderován lektorem. Nejprve prozkoumáme naši Galaxii zevnitř, a to v různých oborech spektra. Velký časový úsek věnujeme vzniku a uspořádání vesmíru, včetně rozpínání a role gravitace, temné hmoty a temné energie. Strukturou pozorovatelného vesmíru virtuálně proletíme, zblízka se zaměříme na některé detaily (objekty Sluneční soustavy, exoplanety, hvězdokupy, galaxie).

Z nabídky filmů lze po dohodě s lektorem zařadit jeden z doporučených pro tento pořad: Cesta za miliardou sluncí, Fantom vesmíru. Vybrat si lze z celé nabídky filmů. V případě, že se programu účastní více škol, mohou si vyučující dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
V hale využijeme modely hvězd a H-R diagram k porovnání vybraných známých hvězd se Sluncem a k výkladu o spektrálních třídách a vývoji hvězd.

V kopuli se podíváme na Slunce. V případě příznivého počasí pozorujeme fotosféru, za dobrých podmínek i protuberance přenosným dalekohledem na terase. Objasníme podstatu interakce slunečního větru se zemským magnetickým polem (polární záře). Věnujeme se termonukleární fúzi a struktuře slunečního nitra.

Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla a analyzovat síly, které na kyvadlo působí.

Další možnosti
V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a studenti se tu mohou zvážit na kosmické váze. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně. Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

zpět na seznam programů pro školy
J Exkurze na hvězdárnu

Pořad je určen školním i neškolním skupinám a skupinám s velkým věkovým rozpětím. Obsah programu lze upravit podle Vašeho přání.

Digitální planetárium
Pořad je živě moderován lektorem, který reaguje na dotazy a přání z publika. Ukážeme si hvězdnou oblohu, pohled na vesmír pomocí dalekohledů anebo přístrojů citlivých na neviditelné druhy záření. Absolvujeme virtuální cestu Sluneční soustavou, na některých tělesech můžeme přistát. Můžeme také odletět do vzdáleného vesmíru mezi galaxie.

Po dohodě s lektorem lze zařadit film z nabídky. V případě, že se programu účastní více skupin, mohou si vyučující či vedoucí skupin dohodnout společný film ve spolupráci s lektory před začátkem programu v digitálním planetáriu.

Hvězdárna
V případě příznivého počasí se dalekohledem podíváme na Slunce. Na terase hvězdárny je možné za vhodných povětrnostních podmínek menším dalekohledem pozorovat okolí a oblohu. Cestou k dalekohledu si můžeme demonstrovat otáčení Země pomocí Foucaultova kyvadla.

V budově hvězdárny je také plně funkční historické Malé Zeissovo planetárium, jehož prohlídku s ukázkou optomechanické projekce oblohy lze do programu zařadit.

Další možnosti
V přízemí budovy digitálního planetária je možné zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět. V patře budovy digitálního planetária je pak edukativní výstava Energie - její formy a přeměny. Ve vstupní hale hvězdárny je k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a návštěvníci se tu mohou zvážit na kosmické váze. V astronomické herně si nejmenší návštěvníci mohou z velkých kostek sestavit souhvězdí viditelná v jednotlivých ročních obdobích. Je také možné zhlédnout právě probíhající výstavy na hvězdárně a v planetáriu.

V okolí hvězdárny je k dispozici Planetární stezka - model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Je možné si ji projít i samostatně, s menšími dětmi například jen část po planetu Mars (230 m od hvězdárny). Celková délka je 6,5 km až po trpasličí planetu Pluto. Poslední planeta Neptun se nachází 4,5 km od hvězdárny na zastávce trolejbusů Nový Hradec Králové.

Od hvězdárny směrem na konečnou trolejbusů MHD na Novém Hradci Králové vede Galaktická stezka, která představuje 11 typických objektů naší Galaxie. Vzdálenosti a velikosti objektů na galaktické stezce jsou v měřítku 1:170 biliardám. Model centrální černé díry se nachází na zastávce MHD Nový Hradec Králové 1,5 km od hvězdárny. Stezku si můžete projít i samostatně. Poslední model galaktické stezky se nachází 9,5 km od hvězdárny v obci Bělečko.

Upravit ]