Planetární stezka

Planetární stezka je model Sluneční soustavy v měřítku 1 ku 1 miliardě - 1 metr na stezce odpovídá 1 milionu km ve skutečnosti. V tomto měřítku jsou modely Slunce a planet a vzdálenosti mezi nimi. Na každé zastávce najdete model znázorňující objekt Sluneční soustavy a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti. Celková délka naučné stezky je 6,5 km. Stezku postavili v roce 2005 členové Astronomické společnosti v Hradci Králové a pracovníci Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Když se po stezce vydáte, seznámíte se nejen se vzdálenostmi, velikostmi a vlastnostmi těles Sluneční soustavy, ale zároveň poznáte i malebnou krajinu Nového Hradce Králové, Zámečku, Roudničky a Kluků. Budete procházet nejprve po asfaltové cestě, potom pěšinou přes louku, lesem, okolo rybníků Datlík, Cikán a Biřička, na konečnou MHD na Novém Hradci a případně až na lesní hřbitov.

Zastávky planetární stezky vzdálenost umístění informační cedule a fotografie
1 Slunce začátek před hvězdárnou
2 Merkur 58 m na rohu ulic
Zámeček a K Hvězdárně
3 Venuše 108 m u Bistra u hvězdárny
4 Země 150 m v ulici Zámeček
5 Měsíc 150 m v ulici Zámeček
6 Mars 228 m v ulici Zámeček
naproti autoopravně
7 Ceres 414 m vyhlídka u kostela
sv. Jana
8 Jupiter 780 m pod kopcem na rohu
ulic Hlavní a Viničná
9 Halley 1,1 km na louce
před rybníkem Datlík
10 Saturn 1,4 km u rybníka
Datlík
11 Uran 2,9 km v lese na půli cesty
mezi rybníkem Cikán
a rybníkem Biřička
12 Neptun 4,5 km mezi konečnou MHD
na Novém Hradci Králové
a kostelem sv. Antonína
13 Pluto 6,5 km u lesního hřbitova
konečná MHD - linka
číslo 9

Informační cedule ve formátu PDF