Existuje desátá planeta?
výsledky hlasování

hlavní stránka HPHK ] www.planetky.cz ] [ New Planet (M. Brown) ]

Návštěvníci přednášky vyplňovali před vstupem do sálu anketní lístky, na nichž byla prostá otázka: Kolik je planet ve sluneční soustavě? Při přednášce byli požádáni, aby totéž znovu učinili i po jejím skončení. S ohledem na obsah přednášky byly na druhém anketním lístku, kromě stejné otázky, také možnosti: a) méně než 8, b) 8, c) 9, d) 10, e) více než 10. Přednáška se zabývala problémem, čemu vlastně říkat planeta z pohledu historického i z hlediska stavby, velikosti a uspořádání těles sluneční soustavy. Výsledky jsou jistě ovlivněny tím, že přednášející zřetelně deklaroval, že Pluto mezi planety nepočítá, přesto je pozoruhodné, jak velké procento posluchačů se přiklonilo k počtu planet osm. Ačkoli to otázka neobsahovala, lze předpokládat, že ze seznamu devíti planet se vzdali právě Pluta.

Ze 46 evidovaných (platících) posluchačů se hlasování před přednáškou zúčastnilo 34 lidí, po přednášce 38 lidí (zřejmě shledali problém zajímavým až v průběhu přednášky, což je pro přednášejícího vždy potěšující skutečnost). Zatímco před přednáškou nejvíce lidí uvedlo počet planet 9 (16 hlasujících), po přednášce jasně dominoval počet planet 8 (32 hlasujících). Na devíti planetách trval jen jeden, navíc s připsanou poznámkou, jež naznačovala, že tak činí na truc ředitelce kleťské observatoře Janě Tiché, jež svůj jasný názor na Pluto již vícekrát vyjádřila na serveru www.planetky.cz. Celkem čtyři hlasující před přednáškou uvedli počet planet 10, po přednášce již jen jeden

Zajímavé jsou i další výsledky. Jeden hlasující trval na počtu planet 1. Jen spekulujeme, ale je pravděpodobné, že šlo o téhož člověka. Dva hlasující po přednášce zaškrtli počet planet méně než 8. Opět lze jen spekulovat, zda u nich upadla v nemilost ještě některá další planeta, zda se prostě jen netrefili do správného řádku, nebo měla jejich odpověď jiný skrytý smysl. Pozoruhodné jsou i odpovědi více než 20 (před přednáškou) a 813 (po přednášce). Nejsou-li záměrným nesmyslem, mohly by vyjadřovat názor, že mezi planety by měla být počítána všechna tělesa za Neptunem. Na přednášce byla prezentována internetová stránka MPC Unusual Minor Planets, kde bylo v den přednášky (15. 10. 2005) uvedeno 901 transneptunických těles a 153 Kentaurů a rozptýlených objektů (kam je zařazena například Sedna). Vzhledem k rychlému vývoji (podívejte se tam dnes!), je tedy možné, že číslo 813 souvisí se znalostí této stránky. Je ale možné, že s počtem transneptunických těles nesouvisí vůbec.

Před přednáškou:
Kolik je planet ve sluneční soustavě?
Po přednášce:
Kolik je planet ve sluneční soustavě?
a) méně než 8
b) 8
c) 9
d) 10
e) více než 10

počet planethlasů
11
89
916
102
9+11
píše se 9
znám 10
1
113
>201

počet planethlasů
11
832
91
101
<82
8131

Tento test samozřejmě nelze považovat za relevantní statistiku, ale může leccos naznačit o ochotě lidí přijímat nové pohledy na sluneční soustavu a hlavně o jejich ochotě přijmout fakt, že zařazení Pluta mezi planety byl omyl. Návštěvníci přednášek na hvězdárně jistě jsou dokonale neprůměrný vzorek populace, ale za povšimnutí možná stojí i to, že téměř 20% z nich (9 ze 46) ještě před přednáškou a bez jakékoli nápovědy uvedlo, že planet je osm. Stejně jako o jiných (pro život důležitějších) věcech, o počtu planet, bohužel, nerozhodují názory lidí, ale komise a výbory. Jejich členové se však oněmi názory lidí zaštiťují, aniž by se po nich ovšem pídili. Jak jinak si vysvětlit úpornou snahu bránit pozici Pluta mezi planetami odkazy na tzv. historické a kulturní důvody (přeloženo do srozumitelné řeči: už jsme si na Pluto jako planetu za těch 75 roků zvykli). Když se zeptáme náhodných kolemjdoucích na počet planet ve sluneční soustavě, samozřejmě drtivá většina odpoví, že jich je devět. Když však stejné lidi seznámíme se současným stavem znalostí o vzniku, struktuře, velikosti a rozložení těles ve sluneční soustavě; když jim ukážeme historický vývoj pojmu planeta i historii objevování nových těles, bez velkého váhání se Pluta a dalšího smetí za Neptunem vzdají a počet planet redukují na osm. Už v roce 1999 rozhodla komise IAU, že Pluto je planeta, v podstatě s jediným odůvodněním: že o tom její členové nikdy nepochybovali (viz www.iau.org/IAU/FAQ/PlutoPR.html). Nyní se postupuje rafinovaněji. Komise dostala za úkol najít spodní hranici velikosti planety. Narazila však na problém, že neumí ani definovat co to je planeta. Ono to asi z fyzikálního hlediska vůbec nejde, takže prosakují povzdechy členů komise, že něco jako planety vlastně asi vůbec neexistuje a nejlepší by bylo se bez tohoto pojmu obejít. Historické a kulturní zkušenosti ale ukazují, že nejlepší je se obejít bez komisí, které rozhodují o tom, co je planeta a co není, co je červené a co modré, co si o tom máme myslet a o čem si radši nic myslet nemáme.


Jan Veselý (vesely@astrohk.cz): Existuje desátá planeta?
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, 15. X. 2005