Přechod Merkuru 9. 5. 2016

Dolní a horní konjunkce Merkuru se Sluncem

Při pohledu ze Země se Merkur na obloze může od Slunce dostat maximálně do úhlové vzdálenosti 28°. Podle toho, na které je straně, hovoříme o východní elongaci nebo západní elongaci (podobná situace je s Venuší). Mezi tím se vyskytují konjunkce (v původním astrologickém významu spojení) -- období, kdy Merkur prochází okolo Slunce. Ve skutečnosti se při konjunkci se Sluncem Merkur nachází na spojnici Země--Slunce, buď mezi Zemí a Sluncem, nebo za Sluncem; hovoříme pak o dolní resp. horní konjunkci.

POZOR! Dolní a horní konjunkce se nerozlišuje podle toho, zda na obloze vidíme planetu procházet nad Sluncem nebo pod ním. Jde o prostorové uspořádání těles zobrazené na schematu. Tedy při horní konjunkci může být Merkur nad Sluncem i pod Sluncem (samozřejmě nikoli zároveň); totéž platí pro dolní konjunkci. Ve vzácných případech může při dolní konjunkci Merkur přímo přejít přes sluneční kotouč.

Dolní a horní konjunkci můžeme rozlišit například pohledem do dalekohledu -- při dolní konjunkci je Merkur blízko k Zemi a téměř v novu (je větší a jeví se jako tenký srpek), při horní konjunkci je pak v úplňku (jeví se jako malý kotouček).

nahoru ]

Přechod Merkuru přes Slunce

Planety neobíhají okolo Slunce v jedné rovině. Jejich dráhy mají různý sklon (od 1,3° v případě Jupiteru po 7° právě u Merkuru). Za základní rovinu sobecky považujeme rovinu dráhy Země okolo Slunce. Díky sklonu své dráhy Merkur na obloze většinou mine sluneční kotouč a výsledkem takové konjunkce je jen to, že Merkur je po určitou dobu nepozorovatelný. U této planety dokonce platí, že právě pro svou blízkost ke Slunci je nepozorovatelná po většinu roku. Když se však při dolní konjunkci Merkur zároveň ocitne blízko uzlu své dráhy (místo, kde se roviny v nichž leží oběžné dráhy Země a Merkuru protínají), pozorujeme na Zemi přechod Merkuru přes Slunce.

Taková situace je ovšem poměrněně vzácná. Naposledy přecházel Merkur přes Sluneční kotouč v roce 2006, tehdy ovšem nebyl úkaz pozorovatelný z našeho území. My jsme mohli Merkur před Sluncem naposledy vidět 7. května 2003:

Z následujícího přechodu Merkuru přes Slunce 11. listopadu 2019 uvidíme jen polovinu - krátce po dosažení nejmenší vzdálenosti od středu slunečního disku Merkur zapadne. Další přechod Merkuru pak nastane až 13. listopadu 2032. Ten budeme moci z našeho území pozorovat v celém průběhu.

nahoru ]

Ještě vzácnější je přechod Venuše přes Slunce - v jejím případě jsme mohli pozorovat dvojici přechodů přes Slunce v roce 2004 a 2012. Další přechod Venuše si užijí naši praprapravnuci v letech 2117 a 2125.

Jan Veselý: vesely@astrohk.cz, poslední úprava 19. IV. 2016