Přechod Merkuru 9. 5. 2016

Průběh úkazu 9. 5. 2016 v České republice

V roce 2016 začíná Merkur přecházet přes sluneční kotouč krátce po poledni, ve 13:12. Právě začátek úkazu je z hlediska pozorování nejzajímavější, protože při "dotyku" temného kotoučku planety s okrajem slunečního disku vznikají pozoruhodné optické jevy. Více než sedm následujících hodin se bude Merkur pomalu přesouvat přes Slunce. Nejmenší úhlové vzdálenosti od středu slunečního disku dosáhne v 16:56 a ve 20:41 Merkur sluneční kotouč opustí. Protože ale u nás Merkur zapadá ve 20:25 (horní okraj Slunce pak ve 20:31), konec úkazu neuvidíme. Časové údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase.

Při pozorování pomocí dalekohledu, který je umístěn na ekvatoreální (paralaktické) montáži uvidíme úkaz takto:

nahoru ]

Následující schema zobrazuje průběh přechodu Merkuru přes Slunce vůči obzoru. Pomocí něj můžeme zkusit Merkur před Sluncem pozorovat bez dalekohledu prostýma očima (chráněnýma vhodným filtrem či specálními brýlemi pro pozorování zatmění Slunce).

Schemata jsou počítána pro průsečík 15. poledníku a 50. rovnoběžky, v rámci České republiky se však poloha Merkuru vůči slunečnímu kotouči v závislosti na zeměpisných souřadnicích mění jen málo. Velmi přibližně je pak zobrazené schema použitelné na území celé střední Evropy. Časové údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase, který bude v době úkazu platit na téměř celém území Evropské unie. Zdánlivé rozměry kotoučků Slunce a Merkuru jsou na schematu ve správném poměru.

nahoru ]

Jan Veselý: vesely@astrohk.cz, poslední úprava 19. IV. 2016