Přechod Merkuru 9. 5. 2016

Merkur, podobně jako Venuše, je ke Slunci blíž než Země, a proto při své dolní konjunkci prochází mezi Zemí a Sluncem. Různé sklony drah planet způsobují, že při pohledu ze Země většinou Merkur při dolní konjunkci projde nad nebo pod slunečním kotoučem. Vzácně se však stane, že se Slunce, Merkur a Země sejdou na přímce a pozorovatelé ze Země pak vidí přechod planety přes Slunce. Přechod Merkuru přes Slunce patří k vzácným úkazům. Dochází k němu méně často než k zatmění Slunce, se kterým je příbuzný. Jen místo Měsíce přechází mezi Zemí a Sluncem Merkur. Protože je ale mnohem dále od nás, vypadá na Slunci jen jako černá tečka – je to takové mikrozatmění, viditelné jen pomocí dalekohledu. POZOR! Při přímém pozorování Slunce dalekohledem hrozí ztráta zraku. Rady jak bezpečně pozorovat Slunce najdete v sekci pozorování dalekohledem. Chcete-li se pokusit najít Merkur na Slunci bez dalekohledu, věnujte pozornost sekci pozorování očima?

nahoru ]

Naposledy přecházel Merkur přes Slunce v roce 2006, ale tehdy úkaz nebyl pozorovatelný z České republiky. Mohli jsme však pozorovat přechod Merkuru přes Slunce 7. 5. 2003. Ten příští nastává 9. 5. 2016:

Z dalšího přechodu Merkuru přes Slunce 11. 11. 2019 uvidíme jen první polovinu, poté Merkur zapadne pod náš obzor. V celém průběhu budeme moci pozorovat až následující přechod Merkuru, který nastane 13. 11. 2032.

nahoru ]

Pozorování na hvězdárně

Na hvězdárně se 9. 5. 2016 za příznivého počasí koná pozorování dalekohledy na terase a v kupoli. Začátek úkazu je ve 13:12 SELČ, Merkur pak sluneční disk opustí až ve 20:41 SELČ. V Hradci Králové ovšem Merkur zapadá již ve 20:25 SELČ, takže konec úkazu je u nás nepozorovatelný. Návštěvníkům mimořádného pozorování bude k dispozici několik dalekohledů vybavených speciálními filtry, jimiž bude možné úkaz pozorovat. Některými dalekohledy budeme Slunce pozorovat v projekci na stínítko.

V kinosále bude promítán obraz z robotického dalekohledu z digitálního planetária s výkladem o úkazu – jak vzniká, jak často jej můžeme pozorovat, kdy jsme jej mohli vidět v minulosti a kdy jej uvidíme zase příště. Současně budeme sledovat online přenos pozorování z jiných míst planety.

Za nepříznivého počasí se koná pouze program v kinosále s online přenosem a výkladem o úkazu a krátký náhradní program v planetáriu.

nahoru ]

WWW stránky, které se věnují přechodu Merkuru přes Slunce:

WWW stránky, které se slibují on-line přenosy (webcast) přechodu Merkuru:

nahoru ]

Jan Veselý: vesely@astrohk.cz, poslední úprava 7. V. 2016