MSNK - prosinec 2006 - Mount Wilson, Mount Palomar a Lowellova observato

Hvzdrnu na Mount Wilson (1740 m n. m.) zaloil Georg Ellery Hale v roce 1904; nachz se jen nkolik kilometr od okraje dnen Pasadeny a Los Angeles. Astronomov zde pedevm objevili, e na Slunci jsou siln magnetick pole (Hale, 1908), e Slunce nen ve stedu na Galaxie (Shapley, 1917), e v Galaxii existuj populace hvzd rznho st (Baade, 1944), e krom na Galaxie je ve vesmru obrovsk mnostv jinch galaxi (Hubble, 1925), e se prakticky vechny galaxie od ns vzdaluj, co naznauje potek vesmru (Hubble, 1929).

Observato Mount Palomar (1710 m n. m.), 150 km od Los Angeles, vznikla z popudu Haleho v roce 1936, v reakci na rostouc svteln zneitn v okol mst. Najdeme zde ob zrcadlov teleskop s prmrem primrnho zrcadla 5,1 metr, kter byl dlouhou dobu, od roku 1948 a do roku 1976, vbec nejvtm teleskopem na svt. Mezi vznamn iny palomarskch astronom pat hledn supernov ve vzdlench galaxich (Zwicky, 1936); dv fotografick pehldky oblohy, na jejich zklad vznikly obshl hvzdn katalogy (1949-1958, 1985-2000); mapovn kup galaxi a velkoklov struktury vesmru (Abell, 1958); rozlien dvou typ Cefeid a tm podstatn zpesnn vzdlenost galaxi (Baade, 1956); rozpoznn podstaty kvasar podle rudho posuvu jejich spekter (Schmidt, 1964); objev komety Shoemaker-Levy 9, kter se v roce 1994 srazila s Jupiterem (Shoemaker aj., 1993); objev prvnho hndho trpaslka Gliese 229B (Oppenheimer aj., 1995); objev velkho transneptunickho tlesa Sedna s obnou dobou 12000 let (Brown aj., 2003).

Lowellova observato (2210 m n. m.) se nachz dle na vchod v Arizon, na okraji Flagstaffu. Znm je prvnm menm vzdalovn galaxi (Slipher, 1912) a samozejm objevem Pluta (Tombaugh, 1930).

Pednka o krse tchto astronomickch mst a fyzice zmiovanch objev se uskuten na hvzdrn v Hradci Krlov 2. prosince 2006 od 17 hodin.

Miroslav Bro