Msnk - prosinec 2000 - Supernovy

Supernova se pozorovateli vyzbrojenmu jen vlastnm okem (resp. dvma) zjev zcela neekan jako velmi jasn nov hvzda, kter na svm mst z po nkolik tdn. V nedvn minulosti byly v na Galaxii pozorovan supernovy v letech 1006 v souhvzd Vlka, kter mla hvzdnou velikost asi 9 mag. nt astronomov zaznamenali v roce 1054 novou hvzdu v souhvzd Bka, Tychonova supernova v Kasiopeji vzplanula v roce 1572 a doshla jasnosti 4 mag, Kepler pozoroval supernovu 3 mag v roce 1604 v Hadonoovi. Posledn supernova pozorovateln okem (2,9 mag) byla SN 1987 A ve Velkm Magellanov mranu, sousedn galaxii vzdlen 165 tisc svtelnch let. Destky supernov za rok se dnes pozoruj v galaxich vzdlenjch.

V souasnosti jsou znmy dva mechanismy vysvtlujc explozi supernovy: destrukce blho trpaslka v binrnm systmu (supernova typu Ia) a zvren fze vvoje hmotnch hvzd (typy II, Ib, Ic). Supernovy zce souvis s nukleosyntzou tekch prvk. Pi vzkumu supernov hraj dleitou lohu pozstatky po supernovch (SNR), jako pklad meme uvst Krab mlhovnu.

Krab mlhovina (M 1) v souhvzd Bka vyfotografovan na HPHK 25-cm zrcadlovm dalekohledem se CCD kamerou. Ryskami je vyznaena poloha pulzaru NP0532. Jedn se o tzv. neutronovou hvzdu, zhroucen jdro pvodn hvzdy, kter vybuchla jako supernova v roce 1054.

Supernovy jako takov byly odhaleny a ve 20. letech naeho stolet. Tehdy toti Lundmark usoudil, e nova pozorovan Hartwigem v roce 1885 ve Velk mlhovin v Andromed se opravdu nachz v tto vzdlen galaxii. Mus bt tedy ve skutenosti mnohem jasnj ne jin novy. Slovo supernova se poprv objevilo v publikci Baadeho a Zwickyho v roce 1934 spolu se zkladn charakteristikou:

  1. celkov uvolnn energie du 1044 a 1046 J,
  2. pozstatek me vytvoit neutronovou hvzdu,
  3. supernova me bt pvodcem kosmickho zen,
  4. pi explozi se uvoln rozpnajc se oblka ionizovanho plynu.
Chcete-li se o supernovch nap. dozvdt, jak vlastn vypadaj na obloze, jak vznikaj, jak maj pro ns vznam, pijte na Hvzdrnu v Hradci Krlov 9. 12. 2000 v 17:00, kdy se uskuten pednka Supernovy. Snad Vs pesvd, e supernovy jsou jednm z nejvtch div prody, kter stoj za to dle zkoumat.

Miroslav Bro