Astronomický kroužek

Kroužek má na hvězdárně dlouhou tradici, schází se od 60. let; jeho dlouholetým vedoucím byl Pepík Bartoška. I ve školním roce 2018/2019 hvězdárna kroužek pořádá. Jeho současným vedoucím je Karel Zubatý (zubaty@astrohk.cz), který vám sdělí podrobné informace. Pomáhá mu Martin Cholasta.

Kde a kdy se kroužek koná? V kinosále Hvězdárny v Hradci Králové (viz mapu), každou středu od října do června, od 16:00 do 17:30. První letošní schůzka 3. října 2018.

Pro koho je kroužek určen? Zejména pro žáky 5. až 7. tříd základních škol, ale samozřejmě mohou přijít i starší zájemci, kteří se pak mohou podílet na přípravě kroužku pro mladší. Absolventi kroužku pak často chodí na setkání Astronomické společnosti.

Jaký je poplatek za celý kroužek? Poplatek za 1 rok činí 700,- Kč.

Co na kroužku probíráme? Astronomickou terminologii a základní jednotky vzdáleností, pohyby planet, keplerovy zákony, kalendář a délky ročních období, hvězdnou oblohu a souhvězdí daného ročního období v planetáriu, základy kosmonautiky, sluneční soustavu, Slunce, Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, základy optiky, druhy dalekohledů a montáží, význačné polohy planet na obloze, provádíme praktické pozorování Slunce.

Kdo byl a je členem kroužku? Od roku 1957 do roku 2002 se za 45 let vystřídalo v astronomickém kroužku několik set dětí, někteří se dokonce stali pracovníky hradecké hvězdárny - jmenovitě Karel Bejček, Josef Bartoška, Petr Heinzel, Jan Veselý, Karel Zubatý. Z pracovníků hvězdárny se na kroužku v minulých letech podílel ještě Richard Lacko nebo Lenka Trojanová.

O historii kroužku je psáno například v časopise Povětroň, číslech 5/2006, 4/2004, 2/2004.

Upravit ]

Text stránek je vydán s licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.