Astronomický kroužek

Astronomický kroužek má na hvězdárně dlouholetou tradici. Schází se již od 60. let. Jeho dlouholetým vedoucím byl Pepík Bartoška. Současným vedoucím je Karel Zubatý, který Vám rád sdělí podrobné informace. Na programu se podílí i další lektoři Hvězdárny a planetária, například Martin Cholasta a Radka Pavlíková.

Kdy a kde se kroužek koná?
V kinosále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové každou středu od října do června od 16:00 do 17:30. První schůzka v letošním školním roce byla 3. října 2018.

Pro koho je kroužek určen?
Zejména pro žáky 5. až 7. tříd základních škol, ale po dohodě s vedoucím mohou přijít i mladší či starší zájemci. Absolventi kroužku pak často chodí na setkání Astronomické společnosti.

Jaký je poplatek za kroužek?
Poplatek za 1 rok na osobu činí 700 Kč, platí se však na každé pololetí zvlášť, tedy 350 Kč za osobu na pololetí.

Co na kroužku probíráme?
Astronomickou terminologii a základní jednotky vzdáleností, pohyby planet, Keplerovy zákony, kalendář a délky ročních období, hvězdnou oblohu a souhvězdí daného ročního období v planetáriu, základy kosmonautiky, sluneční soustavu, základy optiky, druhy dalekohledů a montáží, význačné polohy planet na obloze, provádíme praktická pozorování.

Další informace
Pro další informace můžete využít naše kontakty.