Galaktická stezka

Galaktická stezka zobrazuje jedenáct objektů v naší Galaxii Mléčná dráha a jednu sousední galaxii Velké Magellanovo mračno. Zvolenému měřítku 1 ku 170 biliardám odpovídají vzdálenosti zastávek i rozměry objektů znázorněné na informačních tabulích. Celková délka naučné stezky je 9,5 kilometru.

Stezka vede od hvězdárny ke kostelu na Novém Hradci Králové podél silnice, jež je známá panoramatickými výhledy do krajiny. Procházejíc od sedmé zastávky k deváté, spatříte město Hradec Králové jako na dlani, v dáli bojiště na Chlumu, Zvičinu, Krkonoše se Sněžkou, Orlické hory s Velkou Deštnou, Český ráj s Táborem, Jestřebí hory se Žaltmanem, Broumovské stěny, Ostaš atd. Od kostela pokračuje hlubokými lesy až k malebnému Bělečku.

Zastávky galaktické stezky vzdálenost umístění informační cedule a fotografie
1 Proxima Kentaura a Sírius začátek před hvězdárnou na rohu
ulic Zámeček a K Hvězdárně
2 Hvězdokupa Plejády 23 m v ulici Husova nedaleko
vodárenské věži
3 Červený obr Antares 32 m v ulici Husova nedaleko
vodárenské věži
4 Velká mlhovina v Orionu 84 m v ulici Husova nedaleko
vodárenské věži
5 Prstencová mlhovina 120 m v ulici Husova nedaleko
vodárenské věži
6 Mlhovina Trifid 270 m na rohu ulic
Husova a Nad Rozárkou
7 Krabí mlhovina 330 m na louce u křižovatky ulic
Husova a Nad Rozárkou
8 Hvězdokupy chi a h Persei 390 m v ulici Husova před odbočkou
na panelovou cestu
9 Kulová hvězdokupa M22 540 m na louce u křižovatky ulic
Hlavní a Husova
10 Kulová hvězdokupa M13 1,3 km u fary v Prašingerově ulici
11 Centrální černá díra 1,4 km u kostela
sv. Antonína
12 Velké Magellanovo mračno 9,5 km v Bělečku

Informační cedule ve formátu PDF