Experimenty z fyziky s astronomickým podtextem

  Optika:

 1. Dírková komora
 2. Duha - lom světla na vodní kapce
 3. Filtr UHC
 4. Interference vln
 5. Koutový odražeč
 6. Oko
 7. Optická lavice
 8. Polarizace
 9. Polostín
 10. Příčné vlnění
 11. Rayleighův a Mieho rozptyl
 12. Slepá skvrna
 13. Zákon čtverců

  Spektroskopie:

 14. Bischelovy krabice a záření absolutně černého tělesa
 15. Bzučák a Dopplerův jev
 16. Infračervený teploměr
 17. Lampička s regulátorem a Planckův zákon

  Termodynamika:

 18. Karteziánek a stavová rovnice ideálního plynu
 19. Solární pec

  Gravitace:

 20. Černá díra
 21. Diferenciace zemského nitra
 22. Dostředivá síla a gravitační prak
 23. Dvojkyvadlo a deterministický chaos
 24. Foucaultovo kyvadlo
 25. Káča, precese a nutace
 26. Koš s membránou a gravitační deformace prostoročasu
 27. Rezonance pružiny a pneumatiky
 28. Stav beztíže
 29. Tlak vzduchu
 30. Volný pád

  Jaderná fyzika:

 31. Geigerův-Müllerův počítač
 32. Proton a elektron
 33. Radioaktivní torbernit
 34. Termonukleární reakce a pingpongové míčky

  Elektřina a magnetismus:

 35. Elektrizace třením
 36. Elektromagnet vyrovnávající zemskou gravitaci
 37. Plazmová koule
 38. Plazmová žárovka
 39. Radiometr
 40. Solární článek s motorkem

  Geologie:

 41. Geologická skládačka

  Sluneční soustava:

 42. Panel rychlostí
 43. Tycho - kráter na měsíci
 44. Valles Marineris - údolí na Marsu

  Astrofyzika:

 45. Astroblaster a výbuch supernovy
 46. Hvězdy u H-R diagramu
 47. Konvekce
 48. Kulová hvězdokupa z optických vláken
 49. Velký vůz - třírozměrné souhvězdí

  Kosmologie:

 50. Rozpínání vesmíru
 51. Rozpínání vesmíru ve dvou dimenzích
 52. Židle pod stropem

Literatura

Seznam experimentů ]