V roce 2015 přistane u hvězdárny v Hradci Králové "UFO"

Královéhradecký kraj připravil stavbu nového planetária

Budova nového digitálního planetária v Hradci Králové bude svým tvarem připomínat mimozemskou kosmickou loď. Od prvního pohledu bude jasné, že vstupujete do jiného světa - do míst, kde je vesmír na dosah. UFO k hvězdárně v jistém smyslu vždy patřilo. Několikrát za týden totiž přijímáme telefonní hovory o pozorování záhadných objektů na obloze. Přesto, že doposud všechny záhady byly přirozeně vysvětleny, je tvar nové budovy planetária trefný a bude hvězdárně slušet.

Objekt na základě zadání Královéhradeckého kraje navrhli architekti Ing. arch. Karel Schmied st.Ing. arch. Karel Schmied ml. Pozoruhodné tvarové řešení budovy nepochybně přispělo k udělení dotace z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Stavba v celkové hodnotě přes 100 milionů korun tedy bude svým vzhledem velké investici odpovídat.

Jak bude budova vypadat uvnitř? Nečekejme žádné hranaté místnosti nebo strohé chodby. Připravme se na zvláštní oblé prostory, imitující interiér kosmické lodi. Do foyer plánujeme umístit vícero interaktivních exponátů, které návštěvníkům umožní vyzkoušet si fyzikální zákony, podle nichž se řídí celý vesmír. Jedná se například o mlžnou komoru, díky níž lze pozorovat elementární částice, robotický dalekohled pro pozorování fotosféry a chromosféry Slunce, infrakamera ukazující neviditelný svět tepelného záření nebo model supernovy naznačující, proč hvězdy explodují. Naším cílem je totiž provázat dění na Zemi s děním ve vesmíru.

Upravit ]