Projekt nového Digitálního planetária

Digitální planetárium v Hradci Králové

Vesmír jako na dlani budou mít před sebou návštěvníci nového digitálního planetária, které vzniká v těsné blízkosti hvězdárny v Hradci Králové. Jeho stavba začala na jaře roku 2013 a veřejnosti by se mělo otevřít na konci roku 2014. Srdcem nového hradeckého planetária o celkové ploše přes 800 metrů čtverečních bude kruhový sál s nakloněným hledištěm s až stovkou sedadel. Speciální projekční plocha bude mít tvar polokoule a digitální projekční systém bude pokrývat několika projektory celou její plochu. Návštěvníci se tak budou moci pokochat prostorovou projekcí hvězdné oblohy či videofilmy z dalších vědních oborů lidského poznání.

Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu pak budou instalovány interaktivní expozice "Mikrosvět - makrosvět" a "Energie - její formy a přeměny", které budou návštěvníkům umožňovat, aby se stali aktivní součástí výstavy. Jednotlivé části expozic budou předvádět nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech a umožní pochopit pojem energie a poznání jejích přeměn.

Nové digitální planetárium bude sloužit jako návštěvnické centrum pro popularizaci vědy a výzkumu. Zároveň poskytne zázemí mladé generaci se zájmem o přírodní a technické obory s cílem zvýšení atraktivity studia na českých středních, vyšších odborných a vysokých školách s vazbou na vědecké a výzkumně aktivity.

Prostory planetária budou přizpůsobeny vozíčkářům a do jeho nabídky budou zařazeny i zvláštní programy pro nevidomé a neslyšící s využitím speciálních pomůcek. Objekt nového planetária bude propojen s budovou nynější hvězdárny. Stavbaři také vybudují novou přístupovou komunikaci a parkoviště s dostatkem míst pro návštěvníky.

Název projektu: Digitální planetárium v Hradci Králové
Příjemce dotace: Královéhradecký kraj
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
Číslo a název prioritní osy: 3 - Komercializace a popularizace VaV
Typ projektu: Návštěvnické centrum
Datum zahájení realizace projektu: 1. prosinec 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2014
Výdaje projektu dle Rozhodnutí o dotaci: 111 495 090 Kč
Celková výše dotace: 104 673 499 Kč
z toho 85 % z rozpočtu EU:  88 972 474 Kč
z toho 15 % ze státního rozpočtu ČR: 15 701 025 Kč
Partneři projektu: Statutární město Hradec Králové
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Centrum EP

Fotogalerie z průběhu stavby

Reference: