Podzim 2021

Poznávání slunečních hodin na sever a na východ od Znojma

Akce se uskutečnila v termínu 9. a 10. října.

Lokalitu vinařské oblasti na Moravě jsme zvolili proto, že ji moc neznáme. Nikdo z pracovní skupiny nebydlí v Jihomoravském kraji, takže příprava byla provedena "na dálku". Organizátorem akce byl Vratislav Zíka.Program

V sobotu

Pokud by chtěl někdo výlet zopakovat samostatně, může využít následující mapku sobotní trasy.

Podrobný itinerář je v samostatném dokumentu.

Startem, kde jsme se setkali v 9:00 hod, bylo prostranství před zámkem v Pršticích (okres Brno - venkov). Jedná se zřejmě o největší zemní vodorovné hodiny u nás, které mají kalendářní čáry pro vstupy do všech zvířetníkových znamení.

Sešlo se nás tentokrát 11. Poprvé se s námi za slunečními hodinami vydal Josef K., člen výboru Astronomické společnosti v Hradci Králové.

Pro rozlišení vozidel při jízdě v koloně se osvědčilo použití plakátku za zadním sklem. Lze tak rozeznat, zda auto před námi jede za stejným cílem nebo se mezi nás "vklínilo".
Pro toto setkání připravil plakátek Jarek, který se ale sám z důvodu nachlazení akce nezúčastnil. Organizátor řidiče jednotlivých vozidel plakátkem vybavil.

U slunečních hodin o průměru 16 metrů nás přivítal starosta obce Ing. Josef Daněk. Seznámil nás s tím, jak vznikla myšlenka, na tomto prostranství hodiny vybudovat a též s průběhem výstavby.

Poté nám ukázal, jak vypadá nádvoří zámku. Když nám řekl, že do zámku uhodil blesk, kudy si našel cestu a co "napáchal", šli jsme se na tu zkázu podívat. Co dokáže provést blesk, se nevidí každý den. Spletl si vložku komína s hromosvodem. Poblíž zámku stál jeřáb (celý kovový!!). Proč si vybral zrovna cestu komínem těžko říci. Poničil samozřejmě i výpočetní techniku a nadělal škody za několik statisíců.

Starosta by nám o obci a její historii rád řekl víc, ale vymezený čas vypršel, museli jsme se rozloučit a spěchat za dalšími hodinami.

starosta před mapou stín na hodinách

Jeli jsme do Ivančic. Ukázalo se ale, že ke zdejším hodinám není přístup. Tím vznikl časový prostor pro návštěvu hodin v Moravském Krumlově.

umístění hodin společné foto pod hodinami

Tenký ukazatel je zřejmě jakousi náhradou za původní ukazatel.
Za povšimnutí stojí provedení římských číslic. Restaurátor si asi nevěděl rady nebo se neměl s kým poradit. Domníváme se, že číslice měly vypadat jako na obrázku hodin z Rakouska.

detail hodin jak měly vypadat číslice

Následoval přesun do Hrotovic. Na budově zámku jsou hodiny, které spočítal Jan Hollan. Grafickou podobu číselníku a jeho malbu provedl Milivoj Husák.

hodiny v Hrotovicích

Za dalšími hodinami jsme se vydali do obce Lipník. Zde jsou hodiny na kostele sv. Jana Křtitele.
Letopočet 1973 umístěný vně kruhového číselníku udává letopočet jejich renovace.

hodiny v Lipníku

Po přesunu do Jaroměřic nad Rokytnou, jsme se vydali na nádvoří zámku. Na protilehlých křídlech budovy jsou instalovány východní a západní hodiny. V době naší návštěvy (12:09 hod SELČ) byly funkční východní hodiny.
V Jaroměřicích jsme se naobědvali.

východní hodiny v Jaroměřicích

Sice jsme se na obědě zdrželi do 13:20 hod SELČ, ale i to bylo málo, aby se "roztikaly" západní hodiny.

zastíněné východní hodiny Z hodiny nejsou nasvíceny

Po obědě přejíždíme do Hostimi. Zde jsou hodiny na budově farního úřadu. Bohužel je číselník poškozen.

V obci Blanné mají na svém domě hodiny obyvatelé z čísla popisného 37. Hodinové čáry jsou očíslovány pro letní čas.

hodiny v Blanné

Další hodiny jsme si prohlédli v Hlubokých Mašůvkách na poutním kostele Navštívení P. Marie. Výtvarné řešení a malba jsou opět dílem Milivoje Husáka.
Plánovanou zastávku v Ječmeništi jsme vypustili, protože všechny pozůstatky SH byly z kapličky odstraněny.

hodiny v Mašůvkách

Odpolední čas jsme strávili ve Znojmě. Program návštěvy Znojma (pro sobotu i neděli) je uveden v samostatném dokumentu Poznávání Znojma. Průvodcem nám byl Ing. Arch. Vratislav Zíka.

procházka po Znojmu

Nejprve jsme se podívali do Jubilejního parku. Jak jsme se dozvěděli, park byl založen v roce 1928, při příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky.

hodiny v Jubilejním parku

Přestože hodiny neodpovídají gnómonickým pravidlům, v době naší návštěvy udávaly správný čas.

současný stav hodin foto z roku 2018

Při restaurování byl změněn sokl, možná došlo k pootočení číselníku.

Ze Znojma jsme se vydali k posledním sobotním hodinám v Šatově. Pak jsme se jeli ubytovat do hotelu La Port v Dyjákovičkách.

hodiny v Šatově hotel la Port

Hotel nám umožnil posezení s výměnou zkušeností a vzájemné diskuze. Rádi jsme této možnosti využili.

Jindra nám ukazoval, jak málo se elipsa zemské dráhy liší od kružnice a také zvláštní vodorovné sluneční hodiny vytištěné na 3-D tiskárně. Skládaly se ze svislých rovin, které měly v průsečíku s vodorovnou rovinou směr hodinových přímek a jedna jejich šikmá hrana směřovala k severnímu nebeskému pólu na 50. stupni severní šířky. Roviny byly jednou hranou připojeny k povrchu nízkého šikmého eliptického válce velké excentricity. V celé hodiny pravého slunečního času se 3-D model dá zorientovat a mohou sloužit jako kompas.

Druhou geometrickou variantu s podobným principem nám předvedl Jirka Havlíček a Vraťa pohotově našel několik fotografií podobných realizací ve světě.

hodiny stínové roviny hodiny stínové roviny

(Modely v jejich funkci vyfotil Vraťa dodatečně 6. 11. 2021 ve 13 hodin pravého slunečního času jako ilustrační foto pro tyto stránky.)

Jirka nám pověděl, jak se rychle naučil připravovat modely pro 3-D tisk pomocí freeware SW. Předvedl, jak si vytiskl 3-D šablonu pro ustavení ukazatele svislých SH s obecnou orientací stěny.

Miloš nás seznámil s činností firem, které se zabývají výrobou slunečních hodin a jejich prodejem. Chtěl znát náš názor na jejich přínos z hlediska gnómoniky.

Když Jindra zmínil hodiny stínové roviny, pochlubil se Vraťa i jinými neobvyklými hodinami, které připravoval v minulých letech a instaloval s Ludvíkem na Vlčkové.

Pokud by někdo chtěl využít mapky tras které organizátor pro akci připravil:
pro sobotní výlet lze zobrazit z mapy.cz
pro cestu do Znojma mapy.cz
pro sobotu Znojmo mapy.cz

Nedělní program

Přejeli jsme do Znojma, kde jsme zaparkovali jsme na parkovišti na náměstí Svobody. Opět provázel Ing. Arch. Vratislav Zíka. Měli jsme vyjednán přístup do městského archivu, kde jsou v atriu umístěny jedny hodiny. Druhé, umístěné na plášti budovy, jsou viditelné z Divišova náměstí.

hodiny na budově archivu hodiny v atriu archivu

Miloš upozornil na obdobný vzhled hodin jako v Petrkově. Upozornil rovněž, že poloha nodu na hodinách Milivoje Husáka neodpovídá poloze kalendářních čar. Například na hodinách na plášti budovy stín nodu dopadal na kalendářní čáru odpovídající 20. 4. nebo 23. 8. Správná poloha stínu nodu měla být nad rovnodennostní čárou. Ani na hodinách v atriu není patrný stín v poloze odpovídající 10. 10.
Na jedné z fotografií k záznamu hodin v Petrkově je vidět, že stín nodu dopadá mimo kalendárium (oblast mezi kalendářními čárami pro zimní a letní slunovrat).

Dalším naším cílem byla rotunda sv. Kateřiny. Od průvodce jsme se dozvěděli, že Václavské náměstí se sochou je i ve Znojmě, akorát nesedí na koni. Z informační cedulky jsme se dozvěděli, že tudy dost možná někdy okolo roku 1900 prošel Jára Cimrman.

Měli jsme veliké štěstí, že nám byl vstup do rotundy umožněn. Pro zachování vnitřní malby je možný vstup jen když je nízká vlhkost vzduchu. Vlhkost je kontrolována přístroji, které řídí barvy na semaforu. V našem případě svítil semafor zeleně. Po naší návštěvě byl umožněn dalším 10 návštěvníkům a pak již se rozsvítila červená a další návštěvníci museli počkat až bude semafor svítit zeleně.

rotunda sv. Kateřiny

Aby se nezvyšovala vlhkost v rotundě, nesměli jsme tam mluvit. Dostali jsme hlasové průvodce ve velikosti mobilu. Z tohoto zařízení jsme si vyslechli informace o historii rotundy, o významu jednotlivých motivů výmalby a další.

Pak jsme se přesunuli k prstencovým hodinám.

polární prstencové hodiny společné foto

Miloš zmínil, že japonskému slunečnímu hodináři se hodiny zalíbily natolik, že foto hodin umístil na obal knihy o jeho putování za slunečními hodinami.

Nedůvěřivý Jindra hledal na hodinách chybu a našel ji. Spojnice mezi číslicemi VI a XVIII (průměr prstence) by měla procházet osou šikmého ukazatele. Ten je však předsunut.

chybnost hodin

Následovala procházka uličkami Starého Města, návštěva kostela sv Mikuláše a kaple sv. Václava. Zastavili jsme se u hodin ve Slepé ulici.

Z parkoviště jsme jeli do Těšetic. Zde jsou sluneční hodiny na budově nadstavby vinného sklípku. Hodiny nejsou nijak gnómonicky bohaté, ale jako jedny z mála mají v blízkosti informační tabuli.

hodiny v Těšeticích

Gnómonickým obsahem byly na našem výletu nejbohatší hodiny v Hrušovanech nad Jevišovkou. Na číselníku je všech sedm kalendářních čar a korekční křivka.

hodiny v Hrušovanech

V Hrušovanech jsme se naobědvali a pokračovali do Brodu nad Dyjí.

Provedení vodorovných zemních hodin je pěkné, ale ... I pokročilý začátečník na nich našel hned několik gnómonických chyb.
Hodinové čáry pro VI. a XVIII. hodinu neleží na přímce, číselník není symetrický, číselník od východu k západu není rozdělen na 12 částí ale hned na 13, ...

hodiny v Brodě nad Dyjí

V Novosedlech jsme se seznámili s kulovými hodinami. Setkali jsme se zde s jejich autorem Zdeňkem Bětíkem, který zavzpomínal na svého přítele astrologa.

kulové hodiny památce V. Zvonka

Pan Bětík nás pozval k sobě. Má zde také kulové hodiny, ale menší.
Protože je také vinař, museli jsme ochutnat jeho burčák. Proti tomu, co nám v Čechách prodávají, je to jiný level.

kulové hodiny ochutnáváme burčák

Zde skončila oficielní část akce. Protože čas pokročil a většina z nás to měla daleko, pokračovala dál jen osádka dvou vozidel. Nejprve se zastavili v Březí a pak v Pavlově.
Hodiny v Pavlově uváděl jejich autor na svých stránkách bez upřesnění, kde je v Pavlově hledat. Díky organizátorovi akce už víme, že jsou ve Vinařské ulici 239. JV hodiny jsou umístěny na štítové zdi, JZ hodiny na zdi směřující do dvorku.

hodiny v Březí hodiny v Pavlově druhé hodiny v Pavlově

Mapky tras:
pro nedělní Znojmo mapy.cz
pro odjezd ze Znojma mapy.cz

Velký dík organizátorovi i průvodci za velmi vydařenou akci.

 

MN

Upravit ]