Podzim 2019

Děčínsko s výjezdem do Saska

Termín konání podzimní akce byl určen na 28. a 29. září.

Děčínsko jsme zvolili k naší podzimní akci proto, že nás zajímalo přemístění Muzejíčka hodin Českého horologického spolku ze Soběslavi.

V sobotu budeme poznávat hodiny v Děčíně a jeho okolí.

V neděli pojedeme poznávat hodiny do Německého příhraničí.

Program budeme postupně upřesňovat, máte-li zájem se zúčastnit, sledujte prosím obsah těchto stránek.

Pro ubytování jsme doporučovali Zámeckou sýpku, s tím, že ubytování si musí každý zajistit sám!

Bohužel o ubytování v Děčíně je velký zájem a budeme bydlet na několika různých místech.Nástin programu

Sobotní program

Zatím organizátor sobotního programu sdělil, že odpoledne navštívíme zámek v Děčíně. Zde si prohlédneme hodiny DC 13.

Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů (Zlatá léta děčínského zámku, Návštěva u knížete Františka Thuna, Barokní perly zámku, prohlídka S Černým rytířem do temných časů středověku a dětskou prohlídku), výstavy (Historické kočáry a Děčínské hodinárium) a prohlídku Růžové zahrady.

Protože svačinu nebo oběd v neděli (na německé straně) neplánujeme, doporučujeme pro doplnění zásob sobotní nákup v OC Pivovar.

Nedělní program

Plánovaný odjezd je v 8:30 hod. Vozidla do kolony seřadíme na Masarykově náměstí, kam se sjedeme ze všech ubytovacích zařízení.

První zastávkou je místní část Krippen (součást Bad Schandau). Zde je stezka, na které bylo v roce 2014 celkem třicet slunečních hodin. Její popis najdete na stránkách sonnenuhrenweg.

mapka s rozmistěním hodin

Protože v obci Krippen není informační/turistické středisko, doporučuji každému předem stáhnout a vytisknout prospekt o stezce.

Vzhled hodin, které lze vidět na stanovištích 5, 6, 7, 9, 11, 12 a 19, je uveden na mapce.
Vzhled dalších s uvedením adresy je patrný ze stránek sonnenuhren.

Na adrese Bächelweg 14 bydlí pan Gerhard Englick, který je autorem gnómonického řešení drtivé většiny zdejších hodin. Na své zahradě má širokou plejádu hodin různého typu a vzhledu. Zahradu nechává přístupnou kolemjdoucím.
Pokusíme se s ním dohodnout setkání.

Délka trasy slunečních hodin, nebyla v informačních materiálech nalezena. Lze ji odhadnout na cca 6 km.
Po přibližně tříhodinovém pobytu v obci Krippen bychom (cca v 12:00 hod.) chtěli odjet. Asi není v našich možnostech vidět všechny hodiny. Budeme si muset vybrat, které vynecháme, nebo se rozdělit do skupin, abychom společnými silami "pokryli všechny hodiny".

Větší přehled hodin na stanovištích v uvedené obci je uveden v našem katalogu slunečních hodin.

Z obce Krippen se přesuneme do obce Gamig vzdálené asi 35 km. Ta je součástí spolku obcí Verwaltungsgemeinschaft Dohna-Müglitztal. Zde jsou trojnásobné sochařské hodiny. V katalogu dosud zařazeny nejsou.

Po prohlídce hodin pojedeme (cca v 13:10 hod.) zpět na naše území. Majitelům aut, které nemají dálniční známku doporučuji, aby si desetidenní známku v ceně 310,- Kč před výletem zakoupili.

Pro pozdní oběd (cca po 14. hodině) navrhuji zastávku ve Všebořicích, v Restauraci a pivnici Kocanda - přesun dle mapky. Pro informaci odkaz na stránky restaurace a pivnice
Loni jsme byli s výběrem, kvalitou a cenou jídel byli spokojeni. Snad letos nezklamou.

Po obědě bude následovat návrat na dálnici a cesta (pro většinu z nás) ku Praze. Trasu lze zobrazit na mapě.
V Praze se naše cesty rozdělí. Za výše uvedených podmínek (odjezd z Kocandy v 15:00 hod) a pokud nenastane mimořádná situace na dálnici D8, bychom měli být v Praze na Klíčově (konec společné trasy dle mapky) kolem 16. hodiny.

Jakékoliv návrhy, nápady, připomínky či podněty uvítám.

MN

Upravit ]