Podzim 2013

Podzimní akci připravil Vraťa Zíka, jeden z členů pracovní skupiny ASHK. Pomohli i další - Jan Pförtner, Jana Nečesaná a Miloš Nosek (aktivní příznivci slunečních hodin).

Místem našeho putování za hodinami bylo Brno a jeho okolí. Akce se uskutečnila 7. a 8. září.

Přestože nepořádáme výlety za slunečními hodinami jen pro členy pracovní skupiny a zveme na ně širokou veřejnost, účast byla malá. Kromě tradičních účastníků byl mezi námi jen pan Sendler, zhotovitel jedněch hodin, které jsme při výletu navštívili. Byla to škoda, počasí bylo tentokrát vyjímečně skvělé, takže drtivou většinu hodin jsme mohli vyfotit při funkci. (K některým hodinám jsme dorazili po jejich pracovní době.)

Setkání účastníků bylo na parkovišti před klášterem v Rajhradu. Nejprve jsme se šli podívat na troje hodiny, které jsou na obvodových zdech kláštera.

troje hodiny

První hodiny jsou nad vchodem do prelatury z jižní strany, další dvoje jsou na nároží. Prohlédli jsme si je ze zahrady.
Jednotlivé hodiny jsou uloženy v katalogu pod evidenčními čísly BI 37, BI 38 a BI 39.

Zde jsme pořídili první skupinové foto z dvoudenní akce.

společné foto v Rajhradu

Prohlédli jsme si hodiny na vstupní bráně, interiér barokního klášterního kostela sv. Petra a Pavla  a pak hodiny ve dvoraně kláštera.

studujeme sluneční hodiny

Další hodiny BI 18 jsme navštívili v Židlochovicích. Nedaleko Vojkovic u rybníka Šimlochy jsou hezké hodiny na chatce. Ani polní cesta s nevalným povrchem a hlubšími dírami nás neodradila od jejich prohlídky.

sluneční hodiny na chatce

Následoval přesun do Měšťanské ulice v Brně Tuřanech. Miloš se oddělil od kolony a trochu kufroval než skupinu opět našel. Objížďka v Tuřanech mu k tomu vydatně pomohla. Další hodiny jsme si fotili v Brně, Mariánském údolí 576.

V Brně - Líšni jsme měli problém s parkováním. Probíhala tam jakási oslava. I před policií obstál argument, že to máme vyjednáno na zámku.

A skutečně, po obědě jsme se svolením zámecké paní fotili překrásné hodiny viditelné jen ze zámecké zahrady. 

druhé skupinové foto v Líšni

Prohlédli jsem si  další hodiny, jejichž autorem je Milivoj Husák, v Ochoze u Brna. Pak jsme pokračovali do Křtin. Zde jsou dvoje hodiny na budově fary a v poutním barokním kostele Jména Panny Marie. Ano, skutečně jsou uvnitř kostela a drží je socha anděla jako symbol umírněnosti.

Dalším naším cílem byla obec Vranov, kde jsou dle katalogu hned čtvery hodiny. Prohlédli jsme si hodiny ve dvoraně kláštera a  na adrese U Svatého Jána 84. Stanoviště hodin na adrese Žižkov 180 jsme sice nalezli, ale pro vzrůst stromů a nepřítomnost majitele jsme si je prohlédnout nemohli. Hodiny BI 36 jsme nehledali.

V Lelekovicích jsme měli dohodnutou návštěvu u Milivoje Husáka, který se podílel někdy společně s Janem Hollanem, někdy sám, na vzniku řady hodin v Brně a okolí.

posezení pod slunečními hodinami

Pak jsme se rozjeli k jedněm z jeho hodin v České 27

Před cestou do Rozdrojovic se Miloš dohodl s majitelem domu s dvojicí hodin na přístupu k hodinám. I v jeho nepřítomnosti jsme díky tomu viděli JV a JZ hodiny.

Protože zbyl čas, jeli jsme ještě zkontrolovat stav hodin v Rosicích. Pak jsme jeli do Bohunic (místní část Brna).  Po nákupu v OC Tesco jsme se přemístili k ubytovně Netroufalky. Zde nás čekalo překvapení ve formě způsobu evidence ubytovaných a platby za ubytování. Miloš (asi jako nejmladší člen výpravy) se obětoval, a šel zaplatit do centrální evedince pacientů ve Fakultní nemocnici.

ubytování Netroufalky

Večerní seminář zahájil Miloš a seznámil přítomné se zkušenostmi při vzniku velkých nástěnných hodin o rozměrech 5 x 3,5 m. Jindra informoval o slunečních hodinách a jiných zajímavostech v Portugalsku. Vraťa shrnul vlastnosti bifilárních slunečních hodin a sdělil zkušenosti s jejich realizací na táboře ve Vlčkové.

Start našeho nedělního putování byl v 8:00 hodin od ubytovny v Netroufalkách.

před ubytovnou

Pan Sendler nás provedl Brnem, abychom zbytečně nebloudili. Semafor roztrhl kolonu a zde začaly první potíže při nedělních přesunech. Celkem rychle jsme se našli a jeli dál společně k domku s jeho hodinami. Obdivovali jsme pro nás nové hodiny, protože včetně jednotlivých analem vznikly metodou záznamu stínu. Zhotovitel přiznal, že si s nimi hrál skoro celý rok.

další společné foto

Přestože řada z nás byla již po snídani, občerstvením a kávou jsme nepohrdli.

na kávě

Po mírném zdržení jsme se přesouvali k hodinám v Kohoutovicích. Jsou tam dvoje - v Talichově 16 a u podchodu - kovové na travní ploše.

foto u slunečních hodin

Následoval přesun na adresu Hlinky 142a k dalším slunečním hodinám. Při přesunu na náměstí Míru se kolona vozidel roztrhla na tři části. K hodinám na Kraví hoře od parkoviště na uvedeném náměstí došli jen účastníci ze dvou částí kolony.

u slunečních hodin na Kraví hoře

Po telefonické dohodě se všichni účastníci opět sešli u dalších hodin na adrese Drobného 307/38, SurGal Clinic, s. r. o.  Bohužel zajistit přístup k hodinám operativně v neděli dopoledne nebylo možné.  Proto jsme parkové hodiny na obecně orientované ploše mohli vyfotit jen z dálky.

fotíme jen z dálky

Stylově (po schodech) jsme došli k hodinám ve Schodové ulici. Od nich je to jen kousek k vile Tugendhat a tak jsme tam zašli.

u vily Tugendhat

Rezervaci pro vstup jsme neměli. Nabízeli nám možnost vstupu alespoň do zahrady.

Připomnělo nám to, jak zde Klaus s Mečiarem dělili republiku. Protože vozidla kolony  parkovala na dvou různých místech, přesouvali jsme se k hodinám v Soběšické 122 opět odděleně. Návštěvu jsme zde neměli domluvenou, ale majitel nám návštěvu u hodin umožnil.

majitel domu vypráví

Pokračovali jsme k hodinám v Židenicích. Po jejich shlédnutí jsme zaparkovali u Kauflandu. Po obědě jsme se přesouvali tramvají, respektive šalinou. Dojeli jsme do zastávky Česká a odtud šli k hodinám BM 4 v Kobližné. Následovala prohlídka trojice hodin BM 3/1, BM 3/2 a BM 3/3 na budově nové radnice na Dominikánském náměstí.

Jako poslední byla zastávka v kapucínském klášteře, kde je dvojice slunečních hodin BM 14/1 a BM 14/2, opět od Milivoje Husáka.

dvoje sluneční hodiny v klášteře

Před klášterem jsme se ještě vyfotili s naším průvodcem po klášteře a pak jsme společný program ukončili. Individuelně jsme pak odjížděli z Brna domů.

foto na závěr akce

Těšíme se na další akci, možná na Plzeňsku, a jsme zvědí, zda ji Jindra připraví.

Upravit ]