Podzim 2010

Pan Fischer společně s p. Hellerovou pro nás na 25. a 26. září připravili program v Karlových Varech a okolí. Bydleli jsme v penzionu Hestia.

I přes nepříznivé počasí se setkání zúčastnilo 12 osob. První společné setkání proběhlo v pátek při večeři. To však ještě bez pana Traugotta a Pförtnera, kteří dorazili v sobotu ráno.

Porada před výjezdem proběhla v altánu před penzionem. Před 9. hodinou jsme vozidla označili plakátkem a vyjeli směr Nejdek.

V Nejdku jsme zaparkovali a šli pěšky za hodinami. Dům v Poštovní ulici je v rekonstrukci včetně slunečních hodin, takže jsme byli zvědaví na konečnou podobu.

Při cestě do Karlových Varů jsme se zastavili v Sedleci, kde si v zahradě rodinného domku otec se synem zhotovili zajímavé sluneční hodiny. O hodinách nám podal výklad Alois Kůrka (otec).
Po návratu do Karlových Varů jsme si cestou za slunečními hodinami k lázeňskému domu Chopin prohlédli pravoslavný kostel.

Protože oběd v restauraci penzionu Hestia selhal, zajistil pan Fischer operativně oběd v restauraci Pod kaštanem v obci Hory. Nelitovali jsme.

Po obědě jsme se vydali pěšky lázeňským územím Karlových Varů k vřídelní kolonádě a analematickým slunečním hodinám. Tyto hodiny jsou součástí nábřežní promenády u Vřídelní ulice a jsou zakomponovány do plochy pěší komunikace.
Zde na nás čekal Míra Brož se synem Rostíkem.

O vzniku i fungování slunečních hodin nám podal fundované informace duchovní otec těchto slunečních hodin bývalý dlouholetý ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád RNDr. Tomáš Vylita. Setkání se zúčastnil rovněž současný ředitel SPLZK ing. Trnka.

Po vyčerpávajících informacích jsme absolvovali velmi zajímavou exkursní trasu podzemí Vřídla, kde jsme viděli i výrobu tradičních karlovarských suvenýrů.

Po krátké prohlídce okolí vřídla a přesunu do penzionu byla asi hodina volna. Na 19. hodinu byl plánován začátek semináře.

Program byl narušen zraněním jednoho z účastníků. Naštěstí jeho úraz nebyl tak vážný, jak jsme se obávali a i pře své zranění se mohl zúčastnit jeho větší části.

Vystoupení měli :

Pak následovala diskuze nejprve o modelech hodin, o záznamech do katalogu, na závěr o plánech a akcích v roce 2011.

V neděli v 9 hodin ráno jsme se vypravili dále na západ – směr Sokolov. První naše zastávka byla u SH v Těšovicích.

Naše další cesta vedla do Kynšperku nad Ohří. U slunečních hodin v Kolové (Zlaté) nás velmi překvapili majitelé dvou objektů se slunečními hodinami.
Protože se jejich hodiny dají fotit bez nutnosti vstupu na soukromý pozemek, předem o naši návštěvě nebyli informováni. Pan Ing. Řezníček však zjistil z našich stránek, že se chystáme jejich hodiny navštívit a fotografovat. Proto naši náštěvu s manželkou očekávali.

Mile nás přivítali a připravili nám i občerstvení. I přes nepřízeň počasí byla tato zastávka velmi příjemná.

V Kynšperku nad Ohří jsme si u pana Duška prohlédli nejenom dvoje sluneční hodiny, ale i další zajímavosti na jeho zahradě, např. sibiřský barometr.

Další zastávka byla v lázeňském městečku Františkovy Lázně, kde jsme si vyfotili rozměrné SH v Klostermannově ulici a potom se vydali do centra Františkových Lázní, nejprve k malému Františkovi, symbolu FL, a následně již do parku ke sloupkovým SH, které by si dozajista zasloužily alespoň "očistu".


Posledním naším zastavením bylo západočeské město Cheb. Nejdříve jsme si prohlédli SH na gymnáziu v Nerudově ulici, kde jsme si na víc vyfotili zajímavé dívčí sochy. Poslední SH na naší trase byly hodiny ve františkánském klášteře.

Po prohlídce chebského náměstí jsme akci ukončili a rozjeli se do svých domovů.

Další informace o tomto výletu najdete na stránkách jednoho z účastníků výletu http://www.astroama.com.

Upravit ]