Podzim 2007

Náš spolek společně s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí pořádal dvoudenní setkání spojené s okružní jízdou za hodinami střední Moravy. Účastníci jeli osobními auty.

Program

V sobotu 20. října v 10:00 jsme se sešli v Dřevohosticích. Dalšími zastávkami byly sluneční hodiny v Bystřici pod Hostýnem a Rajnochovicích. Sobotní putování skončilo ve Valašském Meziříčí. Zde program pokračoval odborným programem na hvězdárně. Její součástí byla i prohlídka hvězdárny. V ubytovně hvězdárny se nás většina ubytovala.

Po večeři probíhalo vyhodnocení soutěže o logo pracovní skupiny a diskuze. Průběh a výsledek je uveden níže.

V neděli pokračovala okružní jízda se zastávkami v Hustopečích nad Bečvou, Skaličce, Rouské, Malhoticích a v bývalém klášteře v Lipníku nad Bečvou. Po obědě jsme si prohlédli zdejší náměstí a zvonici. Měli jsme to i s výkladem pracovníka informační služby. Naše putování pokračovalo zastávkami v obci Lazníky a na Čekyňském kopci (Přerov - Předmostí). Zde jsme se rozloučili a každé auto jelo jiným směrem.

Účast na akci

Počet účastníků se během akce měnil. V Dřevohosticích, kde okružní jízda začala, bylo osazenstvo čtyř vozidel. Dva pražští účastníci se připojili v Bystřici pod Hostýnem. Zřejmě nejvzdálenější účastník Pavel Marek dojel z Kladna do Valašského Meziříčí hromadnou dopravou. Zde jsme se s ním setkali u budovy zámku se slunečními hodinami. Paní Nečesaná se připojila k výpravě před přednáškou. Na hvězdárně ve Valašském Meziříčí byla největší účast během akce - 20 účastníků. Večer se rozloučili pražští účastníci a v neděli časně ráno odjel Míra Brož.

zkoumání hodin
zkoumavý pohled na hodiny

Zážitky

V Dřevohosticích se nepodařilo najít stanoviště (dům) a osobu, s kterou byla možnost focení předběžně dohodnuta (odkud je dobrý výhled na zvonici s párovými hodinami). Proto dva účastníci (Uhrin, Brož) riskovali své zdraví, aby mohli hodiny z vhodného úhlu vyfotit.

kaskadéři jak dolů? i bez školení o bezpečnosti práce

V Bystřici pod Hostýnem auto s p. Zíkou sledovalo vůz, který do výpravy nepatřil, takže museli jedno stanoviště (Nádražní ul.) vypustit. Organizátor pak každé auto účastníků vybavil shodnou "cedulkou". Pak již podobná situace nenastala.

teď už se neztratíme

V Rajnochovicích jsme si mohli na sluneční hodiny šáhnout, protože na kostele bylo z jižní strany lešení. Mohli jsme tak změřit nejen rozměry hodin, ale i jejich výšku od země. Na stanovišti jsme se brodili sněhem.

jak by to jinak změřili? práce ve výškách vše je třeba zdokumentovat

Po snídani na hvězdárně jsme dostali jako zákusek cukroví - sluneční hodiny. (Vyráběl Ciesla mladší.)

jíst či nejíst?

V neděli jsme byli očekáváni v Hustopečích nad Bečvou starostkou p. Ing. Júlií Vozákovou. Dostalo se nám vysvětlení "jak občané k zámku přišli" a co se dosud podařilo na zámku realizovat, jaké jsou plány apod. Kromě hodin na nádvoří jsme měli možnost si vyfotit sluneční hodiny na půdě zámku. Blesky fotoaparátů blýskaly ostošest.

zvídaví foto Pavel Marek to jsem ještě neviděl focení ve tmě

Neplánovaně jsme pod vedením p. Ciesly absolvovali okruh okolo obce Skalička. Minuli jsme odbočku na silnici směr Rouské a opět přijeli do Skaličky z jiného směru.

kolik skupinových foto bylo pořízeno?

V obci Rouské nás uvítal místostarosta Milan Sehnal. Počastoval nás hruškovicí a předběžně dohodl spolupráci s konstruktéry slunečních hodin na dalších hodinách v obci. Informoval nás o své návštěvě obce v Itálii, kde je řada slunečních hodin. Dokonce nám již z této cesty zaslal fotky.

skupina
trubač?
dejte řidičovi alespoň čuchnout

V Lipníku nad Bečvou jsme si mohli vyfotit sluneční hodiny, o kterých místní dlouho nevěděli. (Upozornil na ně p. Fomín, pracovník UPM v Praze.)

klášter

Průvodce z informační služby v Lipníku nás seznámil s historií města a pak nás provedl zvonicí. Zde nám osvětlil historii zvonů.

skupina
ve zvonici

Závěrečnou zastávkou byl tzv. Školní kopec v místní části Přerova - Čekyně. Zde nás ředitel ZŠ Mgr. Vladimír Peška informoval o historii místa, přírodní učebně matematiky, Sluneční bráně (SH), rozcestníku, zvoničce a dalších výsledcích práce žáků školy. Opravdu se měl čím pochlubit. Viděli jsme praktické výsledky "školy hrou". Komenský by měl radost.

dejte řidičovi alespoň čuchnout

Program na hvězdárně

Protože došlo při objíždění hodin v sobotu ke zpoždění a bylo nepříznivé počasí, od demonstrace návrhu a konstrukce slunečních hodin na prostranství před hvězdárnou bylo upuštěno.

V rámci přednášky připomněl M. Nosek základy gnómoniky a seznámil účastníky s některými praktickými zkušenostmi.

soustředěni

Pan Zíka nás upozornil na "Neobvyklé typy slunečních hodin" a uvedl internetové adresy, kde se lze o jím uvedených typech dozvědět více.

zajímavé?

Namísto slíbené "předváděčky" venku p. Ciesla ukázal postup zhotovení analematických slunečních hodin formou série obrázků s příslušným komentářem. Seznámil nás rovněž s možnostmi programu SenzaNome - Orologi Solari a přiznal, že zkouší překlad programu z italštiny.

Výběr loga

Kdybychom trvali na striktním dodržení podmínek zadání (adresa účastníků, obrázky ve formátu jpg apod.), tak by se výběr značně omezil. Hodnotili jsme zaslané návrhy.

O svých návrzích řekli pár slov jejich autoři (co je inspirovalo, proč zvolili zrovna takové řešení, ..). U těch, kteří nebyli přítomni, byl přečten text, který při zaslání návrhů odeslali.

Nejprve jsme stanovili pravidla výběru, pak provedli vlastní výběr. Při tom jsme si připadali jako poslanci. Na rozdíl od nich jsme za zábavnou diskuzi nebyli placeni.

Proběhla obšírná diskuze o tom, které z návrhů odpovídají představám přítomných. Každý z návrhů by bylo třeba upravit, aby splnil v diskuzi vyslovené požadavky. Dohodli jsme se na způsobu výběru. Každý účastník společné večeře mohl jednomu návrhu dát hlas.

A jak tedy výběr dopadl. Šest hlasů dostal návrh č. 6, pět hlasů návrh č. 17 a jeden hlas návrh č. 9. Jeden účastník (nečlen) se hlasování zdržel. Protože autor vybraného návrhu přislíbil možnost úprav, požádáme jej o úpravu (zvednutí ruky dítěte, vypuštění zkratky ASHK, text v kruhu do pozitivu, pouze kruhový obrys, zvětšení elipsy a hodin, úprava tvaru elipsy).

návrh č. 6

Diskuze

Jako první jsme v diskuzi plánovali další akce. Návrh na výlet za slunečními hodinami přišel jen od manželů Trebichavských. Jejich nabídku na zorganizování výletu jsme přijali.

Byl vysloven návrh uspořádat podzimní dvoudenní akci v Praze. Padlo několik návrhů, například návštěva Klementina, procházka po trase popsané v knize "Sluneční hodiny na pevných stanovištích" apod.

Míra Brož nám vysvětlil, proč došlo ke zpožděnému vydání časopisů Povětroň. Dále nás seznámil s některými funkcemi e-katalogu (vkládání informací o návrhu hodin využitím výstupu programů SHC, čas focení uváděný u snímků).

Diskuze probíhala i v užšímu kruhu po přemístění na ubytovnu. Na svém notebooku nám na offline verzi Míra vysvětloval i další funkce. Byl do výkladu tak zapálen, že mu zmokl notebook a teprve na naléhání dalších účastníků diskuze jsme se přesunuli blíže k síťové zásuvce (umyvárna). M. Brož přislíbil vysvětlení některých funkcí buď přímo na stránkách katalogu nebo v článku příštího Povětroně.

školení o funkcích katalogu

Další diskuze, tentokrát již uvnitř ubytovny, směřovala ke stránkám spolku. Kritikem současného stavu byl především Pavel Marek, který na konkrétním příkladu uvedl, jak by si představoval vzájemnou výměnu názorů formou:

Jedním z jeho návrhů bylo umístění stránek spolku na webu astronomické společnosti. Jak vidíte, ověřujeme tuto možnost a čekáme na vaše reakce. Dále ověříme možnost zřízení konference na stránkách www.pandora.cz.

Z diskuze vyplynulo i následující:Akce se řídila programem a  itinerářem cesty.Upravit ]