Jaro 2016

Místem našeho putování za hodinami ve dnech 23. a 24. dubna bylo Svitavsko a jeho okolí.

Při pozvání na každou akci zdůrazňuji následující informace: "akce se může zúčastnit každý zájemce a nemusí být členem ASHK. Je možno se zúčastnit jen jeden den nebo se připojit a zase odpojit (absolvovat jen část trasy). Jezdíme osobními auty a snažíme se o jejich maximální využití".
Přesto mezi nás nikdo neočekávaný nezavítal.

Sobotní program

Sraz účastníků byl v sobotu 23. dubna v 9:00 hod na parkovišti pod zámkem v Moravské Třebové. Než dorazil Miloš bylo dost času na seznámení se zdejšími uměleckými výtvory na veřejném prostranství.

umění na veřejném prostranství plakátky na auto

Když dorazil Miloš, rozdal rozlišovací plakátky (BIFF) a lepili jsme je na zadní sklo.

Společně jsme se vydali na nádvoří zámku, kde stojí replika historických slunečních hodin SY 21.

replika historických hodin replika historických hodin replika historických hodin replika historických hodin

Zde na nás čekal příznivce SH, cyklista pan Vladimír Pěkný a památkář z Moravské Třebové. Pan Pěkný se zajímal o to, kdo naše výlety připravuje a jak je plánujeme. Navrhl nám navštívit hodiny v Šumperku a jeho okolí. Rádi jeho nabídky spolupořadatelství akce časem využijeme.

u hodin u hodin u hodin

Mysleli jsme, že se nám podaří vyhecovat p. Weisse, aby se s námi zúčastnil alespoň části trasy. Během naší jarní akce jsme se seznámili minimálně se čtveřicí hodin, které navrhoval a podílel se na jejich realizaci. Bohužel to nevyšlo.

Miloš měl připravený text o historii a gnómonickém obsahu historických hodin a jejich repliky. Nechtěl však připravit památkáře o možnost něco nám k hodinám říci. Text si můžete přečíst na jeho stránkách www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/Trebova.html.

Pak jsme se vydali do Boršova, kde jsme dojeli cyklistu ve žlutém trikotu.

hodiny v obci Boršov hodiny v obci Boršov

Po staré silnici jsme vyjeli do Hřebče a pak jsme jeli do Koclířova.

hodiny v Koclířově hodiny v Koclířově

Protože na chvíli svitlo slunce, chtěl nám Vraťa předvést funkci digitálních hodin. Bohužel slunce se schovalo za mraky a v sobotu jsme ho již neviděli.

ukázka ukázka ukázka ukázka

Zkoušeli jsme suplovat sluníčko svitem baterek, ale vydatnost světelného toku byla malá.

I Jarek nám ukázal své výrobky a večer nás pak seznámil s tím, co vše lze pomocí nich naměřit či zjistit.

ukázka Jarek předvádí ukázka

Pak jsme se přesunuli do Svitav. Při cestě jsme různými způsoby zkoušeli zpozdilcům sdělit naši polohu a připojit je do naši "kolony vozidel". Navštívili jsme hodiny v Nádražní ulici. Jsou zde umístěny na zdi u smuteční obřadní síně. Zjistili jsme, že kromě "lícové strany" mají i svůj "rub".

hodiny v Nádražní hodiny v Nádražní hodiny v Nádražní

Protože nám před setkáním s místním průvodcem a spoluorganizátorem akce zbýval čas, zajeli jsme ještě do Gruzínské ulice

To už volal pan Richtr, organizátor Svitavské části akce, aby si ověřil, kde jsme. Měli jsme s ním domluvenou schůzku v Muzeu esperanta, kam jsme dorazili asi s 10 minutovým zpožděním.
Zde jsme byli seznámeni s historií muzea a jazyku esperanto vůbec. Dozvěděli jsme se o historii a významu tohoto umělého jazyka. Jeho autorem je Eliezer Zamenhof, rodák z polského Bialystoku. (Teď již víme, po kom je v Hradci Králové pojmenována Zamenhofova ulice.)

v muzeu Esperanta v muzeu Esperanta v muzeu Esperanta

Také jsme se dozvěděli historii Ottendorferova domu, ve kterém muzeum esperanta sídlí.

Ottendorferův dům

Před obědem jsme si prohlédli dvoje hodiny na kostele Navštívení Panny Marie.

kostel Navštívení Panny Marie hodiny na kostele skupinové foto

Nejdříve před obědem a pak i při něm došlo k rozšíření našich řad.

Po obědě jsme si prohlédli hodiny na budově VZP. Někteří si vzpomněli, že motiv už někde viděli. Je totiž znám ze zahraničí. Pan Richtr zjistil, že je na číselníku ve stuze (pod číslicí IX) skryto jméno malíře.

hodiny na VZP hodiny na VZP

Pak jsme šli do Městského muzeua a galerie. Rozptýlili jsme se po budově a každý si našel to, co ho zajímalo. Mnoho z nás navštívilo expozici prací techniky.

expozice praček expozice praček expozice praček
expozice praček expozice praček expozice praček expozice praček

Dalším tématem byla Výstava NENÍ ŠUTR JAKO ŠUTR aneb geologie netradiční formou.

Stálá expozice Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler - Spravedlivý mezi národy mapuje životní příběh tohoto svitavského rodáka na pozadí holocaustu.

Rovněž Výstava výtvarníků svitavského regionu (54 výtvarníků) byla zajímavá. Viděli jsme zde nejen obrazy různých směrů, ale také dřevořezby, uměleckou keramiku, plastiky.

výtvarná část výtvarná část

Na adrese 'Edvarda Beneše 13' bývaly vitrážové sluneční hodiny. Jejich majitelka paní Semecká se sice přestěhovala, ale podařilo se ji najít. Naši návštěvu neodmítla, naopak nám vysvětlila, jak se k technice vitráže dostala a co ještě vše dělá. Návštěva u ní byla zajímavá a podnětná.

návštěva u paní Semecké návštěva u paní Semecké

Ubytování jsme měli rezervováno v Domově mládeže OA a VOŠE. Zde jsme se ubytovali a přemístili ke sportovní hale, kam jsme si šli zahrát bowling.

Při přesunu na bowling jsme ještě zkontrolovali stav hodin SY 47.

na bowlingu na bowlingu na bowlingu
na bowlingu na bowlingu

Po večeři jsme se vrátili do Muzea esperanta. Zde došlo k vzájemné výměně zkušeností a seznámení s novými znalostmi z gnómoniky, které někteří z nás nabyli.

Nedělní program

V neděli jsme vyjeli od Domova mládeže v 8:00 hod směr Polička. Při cestě jsme nechtěli věřit svým očím. Proti nám jelo vozidlo, které bylo zasněženo. Pomysleli jsme si, že asi jede z daleka. Když však přijížděla další taková vozidla, uvědomili jsme si, že situace je vážná.

zima nekončí zima nekončí zima nekončí

Nejprve jsme zkontrolovali stav hodin na sídlišti Hegerova a provedli na nich částečný úklid. Šterbina hodin byla ucpána kamínky. Hodiny jsou dílem pana Pevného z Pomezí.

u hodin p. Pevného u hodin p. Pevného u hodin p. Pevného u hodin p. Pevného

Pak jsme přejeli do uličky Na bídě. Od zaparkovaných vozidel jsme šli na náměstí, kde jsou další hodiny pana Pevného.

sluneční hodiny zima nekončí malebná ulička

Někteří účastníci vzpomínali, jak navštívili rodnou světničku hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který se v kostele sv. Jakuba 8. prosince 1890 narodil. Sdělovali ostatním zajímavosti z jeho života, které se při návštěvě dozvěděli.

Další zastávkou bylo Pomezí, kde působí výtvarník Jindřich Pevný. Byli jsme dle předběžné dohody očekáváni (dokonce o jeden den dříve).

Po uvítání jsme měli říci, zda jdeme nejdříve na čaj nebo zda si nejprve prohlédneme širokou škálu hodin. Paní Pevná naše dilema vyřešila. Sdělila, že čaj je připraven. Bylo nám všem zima a tak jsme teplý čaj i bábovku uvítali.

na návštěvě na návštěvě na návštěvě

Pan Pevný nám ukázal sluneční hodiny, zahradní kamenné lampy, volné plastiky, obrazy, grafiky a další výtvarné prvky umístěné jak na zahradě, tak i v různých prostorách domu.
Paní Pevná přiznala, že sleduje kdy začnou rovníkové hodiny "tikat". (Pracují od jarní do podzimní rovnodennosti). To je znamením, že už je tu jaro. Miloš přiznal, že podobně "vyhlíží jaro" sledováním, kdy začnou "tikat" jeho severní hodiny.

na návštěvě na návštěvě na návštěvě

Pak jsme se přesunuli do Radiměři, kde na budově fary jsou od roku 2011 sluneční hodiny.

malované hodiny

Další naše zastávka byla v Javorníku, kde nám majitel objektu umožnil přístup ke svým hodinám.

kovové hodiny

Protože jsme měli vůči itineráři časový náskok, změnili jsme pořadí prohlídek hodin v Litomyšli. Navštívili jsme nejprve hodiny v Mařákově a Benátské ulici. Sice již svítilo slunce, ale hodiny v Benátské ulici jsou orientovány k západu, takže byly zatím ve stínu. Není to schválnost?

skryté hodiny slunce na ně zatím nedosáhne

Oběd jsme měli zajištěn v penzionu Pod klášterem. Před placením Miloš zavolal "přítele na telefon", abychom se podívali do Piaristické koleje, kde byly restaurovány v loňském roce jedny hodiny.
V areálu je Fakulta restaurování spadající pod Univerzitu Pardubice. Běžně sem přístup není.

Nejprve jsme se seznámili s replikou a pak s restaurovanými fragmenty někdejších hodin.

replika hodin focení pod hodinami focení pod hodinami
fragment hodin focení fragmentů

Nejprve jsme procházeli chodbou, která bývá přístupná při dnech otevřených dveří. Různou formou byla prezentována činnost fakulty a restaurátorských prací.

expozice na chodbě expozice na chodbě expozice na chodbě expozice na chodbě

Když nám asistent ateliéru MgA. Ivan Kopáčik nabídl exkurzi a seznámení s technikou restaurování knih, nástěnných maleb a ukázku ateliérů, kde se studenti učí restaurovat, neváhali jsme a jednohlasně jsme řekli ano. Nelitovali jsme. Viděli jsme to, co uvidí málokdo.

na exkurzi na exkurzi na exkurzi

Následovala prohlídka hodin na zámku. Slunce nám na obojí hodiny posvítilo.

hodiny na zámku hodiny na zámku hodiny na zámku

Moravští kolegové se rozloučili a tak jsme zvažovali další program. Zbylí účastníci se rozdělili na muzejníky a věžníky. První část šla do muzea, kde probíhá putovní výstava věnovaná tradicím astronomického bádání v Pardubickém kraji, výstavy Umění dráteníků kdysi a dnes, Litomyšlský venkov na starých fotografiích a Příroda Litomyšlska – listnatý les.

sbírka hodin sbírka hodin sbírka hodin sbírka hodin

Exponáty přenosných slunečních hodin byly zapůjčeny z Národního technického muzea v Praze.

výstava v muzeu výstava v muzeu

Druhá část si šla prohlédnout Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže.

interiér kostela interiér kostela pohled na dvoranu P. koleje pohled na zámek

Pak se zbylí účastníci sešli a společně si šli dát kávu a zákusek do nejmenovaného podniku (nechceme jim dělat reklamu, i když místní Povidloň nám velmi chutnal).

navštěva cukrárny

Pavel si vzpomněl, že v říjnu 2006 jsme uvnitř restaurace Zlatá hvězda viděli obrázek slunečních hodin. V katalogu slunečních hodin nejsou uváděny.

hodiny na malbě

Po návratu k autům jsme se rozloučili a jeli každé auto jinam. Těšili jsme se, že se uvidíme již brzy při červnovém výletu za hodinami do Polska. V autě Uhrinových probíhala diskuze o náplni DVD, které bychom k 10-ti letému výročí skupiny Sluneční hodiny při ASHK chtěli vydat.


 

Upravit ]